Som virksomhed skal du være momsregistreret i Danmark, for at kunden kan få fradrag for dit arbejde. Kunden skal have dokumentation for arbejdet og betalingen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter