Hvis du bor i en udkantskommune

Hvis du bor i en såkaldt udkantskommune, kan du få ekstra fradrag. Normalt falder satsen til 1,05 kr. pr. km. over 120 km, men hvis du bor i en udkantskommune, falder satsen ikke. Du skal bruge den høje sats på 2,10 kr. pr. km for samtlige kilometer, du kører udover de første 24 kilometer, som ikke giver fradrag.

Du kan ikke indtræde i ordningen efter 2018.

Udkantskommuner 

Jylland

Østdanmark og Fyn

Læsø

Morsø

Langeland

Lolland

Brønderslev

Norddjurs

Ærø

Samsø

Hjørring

Tønder

Svendborg

Bornholm

Frederikshavn

Vesthimmerland

Faaborg-Midtfyn

Guldborgsund

Hvis feltet ikke er udfyldt af SKAT

Du skal taste Antal km pr. dag og klikke ved ja ved Bosat i udkantskommune.

Hvis feltet er udfyldt af SKAT

Hvis du bor i en udkantskommune, og det er registreret i TastSelv eller på din selvangivelse, så har SKAT automatisk givet dig det høje fradrag.