Skattemappen - brugervejledning

Dine personlige oplysninger i Skattemappen i TastSelv-menuen ligger beskyttet bag SKATs adgangskontrol.

Skattemappen er dit eget digitale ringbind, hvor dokumenter og kvitteringer fra SKAT opbevares digitalt. I Skattemappen opbevares årsopgørelser og bidragsopgørelser, ejendomsoplysninger, specifikation af personlige skatteoplysninger, forskudsopgørelser, kvitteringer vedr. selvangivelsesindberetninger. Alle dokumenterne vil blive opbevaret med alle de versioner, der har været dannet af det enkelte dokument. Det gælder også annullerede dokumenter.

Sådan finder du din personlige skattemappe i TastSelv-menuen:

  1. På TastSelvs startside (www.tastselv.skat.dk) skal du klikke på "Adgang med TastSelv kode" eller på "Adgang med Digital Signatur" . De to links fører hen til adgangskontrollen for henholdsvis TastSelv kode eller adgangskontrol for Digital Signatur. Adgang med Digital Signatur kræver, at du har en Digital Signatur (OCES certifikat) fra TDC installeret på pc'en. TastSelv kode får alle skatteydere med almindelig eller udvidet selvangivelse automatisk tilsendt.
  2. I adgangskontrollen indtaster du hhv. personnummer og TastSelv kode eller dit password til din digitale signatur, hvorefter du kommer til siden "TastSelv menu"
  3. I TastSelv menuen finder du din personlige skattemappe som den midterste kolonne med overskriften "Skattemappen". I denne kolonne kan du finde dine årsopgørelser for flere år, kvitteringer for selvangivelsesindberetninger, dine forskudsopgørelser, personlige skatteoplysninger og meget andet. 

Logbog, der viser:
  • Hvornår  selvangivelsen er indberettet, hvornår der er oplyst e-mailadresse, kontonummer, foretaget fravalg af årsopgørelsen på papir eller om der er skiftet/ændret TastSelv kode eller bestilt ny kode. 
  • Hvornår skattesystemerne har udskrevet selvangivelser og årsopgørelse eller nye forskudsopgørelser og skattekort.
  • Hvornår skattecentret har indberettet en ændring til forskudsopgørelsen etc. som følge af en personlig eller telefonisk henvendelse fra borgeren eller som følge af en underretning fra en anden myndighed.

Sådan finder du årsopgørelsen:
Log på TastSelv med personnummer og tastselv-kode eller med digital signatur. På siden "TastSelv menu"  klikker du Årsopgørelsen mv. under overskriften "Skattemappen".

På den følgende side kan du klikke på linjen/linjerne med årsopgørelse, nummer og dato. Derefter vil årsopgørelsen blive åbnet som en pdf-blanket (programmet Acrobat Reader skal være installeret på pc'en).

Den "kørselsdato" der er angivet kan godt være længere fremme i tiden. Alligevel kan årsopgørelsen åbnes. En kørselsdato angiver hvornår dokumentet bliver printet.

Du finder forskudsopgørelsen på samme måde i Skattemappen.

Fra begyndelsen af maj 2006 kan borgere med privat ejendom få adgang til deres BBR-ejermeddelelser i Skattemappen. Erhvervs- og Byggestyrelsen leverer oplysningerne til Skattemappen. BBR-ejermeddelelsen beskriver ejendommens areal, anvendelse, konstruktion, installationer mv. Hvis der er ukorrekte oplysninger på BBR-ejermeddelelsen, har borgeren selv pligt til at meddele fejlen til sin kommune, som så vil få oplysningerne rettet i BBR-registret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Skattemappen indeholder en orientering om TastSelv-service vedrørende LetLøn. Der vil blive vist de seneste 2 års lønoplysninger, hvis din arbejdsgiver anvender LetLøn til at indberette lønoplysninger. Det kræver at din arbejdsgiver skal tilmeldes LetLøn og aflevere lønrelaterede oplysninger via sit lønsystem eller lønservicebureau, eller selv anvende LetLøns beregningsservice.

LetLøn er et elektronisk indberetningssystem for de lønrelaterede oplysninger, som arbejdsgivere skal indberette til SKAT, ATP og FerieKonto.

LetLøn svarer principielt til en lønseddel med undtagelse af konto-oplysninger om lønudbetalingen. Hvis din arbejdsgiver afleverer oplysninger til LetLøn kan du derfor anvende TastSelv som et elektronisk arkiv over dine lønsedler. Det betyder, at hvor du f.eks. skal dokumentere dine lønforhold overfor offentlige myndigheder, kan et print af TastSelv evt. anvendes. Nogle myndigheder (f.eks. kommunerne) har også selv adgang til LetLøns oplysninger, så du evt. kan henvise hertil.

Findes dine lønoplysninger for de seneste 2 år i LetLøn kan du få adgang til LetLøn Udsøgningsbillede enten ved at anvende dit personnummer og TastSelv kode eller med Digital Signatur.