Af- og nedrundingsregler

Det tidligere Ligningsråd har godkendt, at ansættelserne ved vurderingen afrundes/nedrundes som følger:

Ejendomsværdier nedrundes sådan:

Værdier

nedrundes til nærmeste med

mindre end 100.000 kr.

1.000 kr. delelige beløb

større end 100.000 kr., men mindre end 1.000.000 kr.

10.000 kr. delelige beløb

større end 1.000.000 kr., men mindre end 10.000.000 kr.

50.000 kr. delelige beløb

større end 10.000.000 kr., men mindre end 25.000.000 kr.

100.000 kr. delelige beløb

større end 25.000.000 kr. men mindre end 50.000.000 kr.

500.000 kr. delelige beløb

større end 50.000.000 kr.

1.000.000 kr. delelige beløb

Grundværdier afrundes til det nærmeste med 100 delelige antal kroner.

Fordelinger afrundes til nærmeste med 100 delelige kroner.