Indhold

Dette afsnit handler om:

De fleste almindelige ejerboliger vurderes ved hjælp af det såkaldte forslagssystem og kaldes derfor ofte for "forslagsejendomme". I dette afsnit beskrives anvendelsen af systemet på de forskellige kategorier af ejendomme. En overordnet beskrivelse findes i afsnit H.A.1.1.2.

Bemærk

Andelsboliger vurderes sammen med erhvervsejendomme i lighed med udlejningsejendomme. Se afsnit H.A.2.2.1.1.

 

Der gælder særlige regler for vurderingerne af  ejerboliger i årene 2013 og 2014 som følge af de lovændringer, der er sket ved lov nr. 1635 af 26. december 2013

Ligeledes gælder der særlige regler for vurderingerne i årene 2015 og 2016 som følger af lovændringer sket ved lov nr. 1535 af 27. december 2014. Se VUL § 42, sådan som den er affattet ved § 1, nr. 4, i lov nr. 1535 af 27. december 2014, og afsnit H.A.1.1.3.

Desuden gælder der særlige regler for vurderingerne 2017 som følge af de lovændringer, der er sket ved lov nr. 61 af 16. januar 2017. Se VUL § 42, som den er affattet ved § 1, nr. 3, i lov nr. 61 af 16. januar 2017 og afsnit H.A.1.1.3.