Har barnets forældre fælles forældremyndighed gælder følgende:

  • Begge forældre hæfter, hvis de er samlevende på det tidspunkt, gælden vedrører, uden mulighed for at undslå sig fra en hæftelse for en tidligere samlivsperiode
  • Kun den forælder, der har indmeldt barnet hæfter, hvis forældrene ikke var samlevende på forbrugstidspunktet. Hvis der er fastsat børnebidrag fra denne forælder, er forsørgerpligten opfyldt med dette, og denne forælder hæfter derfor ikke for institutionsbetalingen.

Hvis det kun er den ene forælder til barnet, der har forældremyndighed, hæfter kun denne forælder for kravet.

Hæftelsen fremgår af servicelovens § 158 og dagtilbudslovens § 93. For så vidt angår skolefritidsordning se folkeskolelovens § 50, stk. 2.