Dit fradrag for momsen på køb og drift af biler afhænger af, hvilken bil du vælger, og hvad du bruger den til. Se illustration af de overordnede momsregler for biler nedenfor.

Fradragsregler for alle biler mv. ved køb, leje og drift

  Ved køb Ved leje Ved drift Ved salg
Personvogne og motorcykler Intet fradrag Intet fradrag
- se note 1
Intet fradrag
- se note 2
Ingen moms på faktura
Vare- og lastvogne under 3 tons tilladt totalvægt:        
- Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris
- Bruges ikke kun til momspligtige formål Intet fradrag 1/3 fradrag * Fuldt fradrag * Der skal ikke beregnes moms ved salg af bilen
Vare- og lastvogne over 3 tons tilladt totalvægt        
- Bruges kun til momspligtige formål Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris
- Bruges ikke kun til momspligtige formål  Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger, ved indkøb.**  Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger, ved indkøb.**  Delvis fradragsret med den sats, du normalt bruger, ved indkøb. ** Der skal beregnes moms af den fulde salgspris 
Andre køretøjer Se note 3 Se note 3 Se note 3 Se note 3

* Det er en betingelse, at virksomhedens momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr.

** Dette gælder kun, såfremt bilen anvendes til både momspligtig og momsfritagne formål.

Noter:

  1. Hvis du lejer eller leaser en personbil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, og hvis mindst 10 procent af kørslen vedrører momspligtige formål, kan du medregne det momsfradragsbeløb til din købsmoms, som udlejeren har anført fx på fakturaen. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der ikke fradragsret for momsen af billejen.
  2. Du kan helt eller delvist fratrække det samlede momsbeløb (det vil sige både den danske og svenske moms) på broafgift ved passage af Øresundsbroen efter de almindelige momsfradragsregler.
  3. Reglerne for fradragsret for disse køretøjer kan du få ved at henvende dig til SKAT.

Leje/leasing af biler
Som udgangspunkt har du ikke fradrag for moms på leje af personbiler. Der gælder dog særlige regler for personbiler, der lejes i over 6 måneder.

Lejer eller leaser du en almindelig varevogn på gule plader, har du fuldt fradrag for momsen, hvis du kun bruger bilen i din momspligtige virksomhed. Bruger du også bilen til andre formål, herunder privat, kan du fradrage 1/3 af momsen på lejen. Momsen på driften har du derimod fuldt fradrag for, selv om du også bruger bilen privat.

Lejer du en stor varevogn eller lastbil over 3 tons tilladt totalvægt, har du fradrag efter de almindelige momsregler, dvs. fuldt fradrag, hvis du kun bruger bilen i virksomheden, og et forholdsmæssigt fradrag, hvis du også bruger den privat.

Privatbenyttelsesafgift
Der betales privatbenyttelsesafgift hvis bilens vægt er 4 ton eller derunder, og den bruges privat af dig selv eller af dine medarbejdere. Dermed gælder de almindelige regler for fri bil.

Bruges bilen til både private og til momspligtige formål, betales halvdelen af afgiften. Hvis bilen er leaset, skal der betales privatbenyttelsesafgift efter de samme regler.

Læs mere om privatbenyttelsesafgiften i pjecen Varebiler på gule plader på skat.dk/virksomhed - Vejledninger.

Særligt om broafgifter
Du har fradrag for momsen på broafgifter efter de almindelige regler for drift af biler.

Som en helt speciel regel har du også fradrag for momsen på broafgiften på Øresundsbroen, hvis du kører erhvervsmæssigt i en personbil.

Har du brug for mere information, kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.