Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL §§ 19 og 19 a, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende
  • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.

Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lignende

Det afgiftspligtige vareområde omfatter mandler, nødder, kerner og lignende, der avles i Danmark, eller indføres fra udlandet. Se CHOAL §§ 19, stk. 1 og 19 a, stk. 1.

De aktuelt gældende satser følger af x§ 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017x

Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Se CHOAL §§ 19, stk. 7 og 19 a, stk. 2.

Det afgiftspligtige vareområde omfatter de nævnte varer i skemaet. Afgiftssatsen for de pågældende varer afhænger af varens forarbejdningsgrad.

Bemærk

I Danmark er det kun muligt at avle hassel- og valnødder til kommercielt brug.

Skema over det afgiftspligtige vareområde og afgiftssatser

Skemaet viser hvilke mandler, nødder, kerner og lignende, der er afgiftspligtige og de aktuelle afgiftssatser afhængig af varens forarbejdningsgrad. xAfgiftssatserne gælder fra og med 1. januar 2018 til og med 31. december 2019.x

Mandler, nødder og kerner

I skal *)

Uden skal

Ubehandlet

Afhindet,
skåret,
hakket
eller knust

Formalet til mel

Saltet eller ristet

Pastaer eller lignende

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg 

Akajounødder
Cashewnødder
Ankardianødder

Fri

0801

x14,57x

0801

x17,44x

1106

x17,44x

2008

x17,44x

2008

x17,44x

Kokosnødder

Fri

0801

x2,90x

0801

x2,90x

1106

x2,90x

2008

x2,90x

2008

x2,90x

Paranødder

Fri

0801

x9,71x

0801

x9,71x

1106

x9,71x

2008

x9,71x

2008

x9,71x

Hasselnødder

0802

x4,87x

0802

x9,71x

0802

x11,65x

1106

x11,65x

2008

x11,65x

2008

x11,65x

Mandler

0802

x7,33x

0802

x14,57x

0802

x17,44x

1106

x17,44x

2008

x17,44x

2008

x17,44x

Pekannødder
Pistacienødder
Valnødder

Fri

0802

x9,71x

0802

x9,71x

1106

x9,71x

2008

x9,71x

2008

x9,71x

Jordnødder

1202

x2,90x

1202

x4,87x

1202

x5,80x

Fri

2008

x5,80x

Fri

Abrikoskerner
Ferskenkerner

-

1212

x14,57x

1212

x17,44x

2008

x17,44x

2008

x17,44x

2008

x17,44x

Andet

Afgift i kr. pr. kg

Kakaobønner (pos. 1801)

x14,57x kr. pr. kg

Kakaoskaller og -affald (pos. 1802)

x9,71x kr. pr. kg

Restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner
(herunder ikke jordnødder) (pos. 2306),
medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

x9,71x kr. pr. kg

*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal.

Bemærk

  • Andre varer end de ovenfor nævnte er ikke omfattet af råstofafgiften. Dette gælder fx Macadamianødder, også selv om de er saltede og/eller ristede

  • xFra og med 1. januar 2018 er afgiftssatserne på mandler, nødder, kerner og lignende (råstofafgiften) nedsat.

    Desuden er den indeksering af afgiftssatserne, som skulle have fundet sted 1. januar 2018, ophævet.

    Råstofafgiften ophæves helt med virkning fra og med 1. januar 2020.

    Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.x

Tidligere afgiftssatser 

Afgiften af mandler, nødder, kerner og lignende har tidligere udgjort:

 

xSats pr. kgx

xVareartx

x1.1.2013-31.12.2014 *)x

x1.1.2015-31.12.2017 *)x

xUbehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønnerx

x27,62 kr.x

x29,14 kr.x

xBehandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkernerx

x33,06 kr.x

x34,88 kr.x

xUbehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekernerx

x18,39 kr.x

x19,41 kr.x

xBehandlede hasselnøddekernerx

x22,07 kr.x

x23,29 kr.x

xMandler i skalx

x13,89 kr.x

x14,65 kr.x

xHasselnødder i skal og ubehandlede jordnødderx

x9,22 kr.x

x9,73 kr.x

xBehandlede jordnødderx

x10,99 kr.x

x11,59 kr.x

xUbehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skalx

x5,49 kr.x

x5,79 kr.x

  *) Bemærk at afgiftssatserne xfra og med 1. januar 2013 til og med 31. december 2017 xfor mandler, nødder, kerner og lignende følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter