Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

De aktuelle afgiftssatser for chokolade- og sukkervarer er

  • 25 kr. 97 øre pr. kg for sukkerholdige produkter og
  • 22 kr. 08 øre pr. kg for sukkerfrie produkter.

Se CHOAL § 2, stk. 1*).

Afgiftssatserne for chokolade- og sukkervarer udgør fra 1. januar 2015 og i de kommende år:

Periode 1.1 2015 - 31.12 2017

Fra og med 1.1 2018

Vare Kr. pr. kg

Kr. pr. kg

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.), jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 1 *) 25,97

27,39

Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.), jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 2 *) 22,08

23,30

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012

Omslag af papir og lignende om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikpinde, medregnes ikke til nettovægten. Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt kun på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt. Se CHOAL § 2, stk. 2.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 5 a.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af chokolade- og sukkervarer har tidligere udgjort:

1.5.1986-31.12.1997:

12,50 kr. pr. kg.

1.1.1998-31.12.2009:

14,20 kr. pr. kg.

1.1.2010-31.12.2011:

17 kr. og 75 øre pr. kg for sukkerholdige produkter

14 kr. og 20 øre pr. kg for sukkerfrie produkter

1.1.2012-31.12.2012:

23 kr. og 75 øre pr. kg for sukkerholdige produkter

20 kr. og 20 øre pr. kg for sukkerfrie produkter

1.1.2013-31.12.2014 24 kr. og 61 øre pr. kg for sukkerholdige produkter
20 kr. og 93 øre pr. kg for sukkerfrie produkter