Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Godkendelse efter LL § 8 A
 • Godkendelse efter LL § 12, stk.3
 • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f
 • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i Ny tekst start2011 Ny tekst slutat modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. . Fradraget kan højst udgøre 14.500 kr. i  2011 (14.500 kr. i 2012). 

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i 2011  at modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra f.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra f, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt:

 • Dansk Indvandre Kulturforening 1
 • "Elleruphus-Gudbjerg Rehabilitering" (Fond) 1
 • 100% til Børnene 1,2
 • 15.Juni Fonden 2
 • 3i-fonden 1
 • 4H 3
 • A Race Against Breast Cancer 1,2
 • AC International Børnehjælp 1,2
 • ADHD-foreningen 1
 • Afrika InTouch 1,2
 • Agerskov Valgmenighed 1,2
 • Aid! Children of Quamishly 1,2
 • AIDS Fondet 1,2
 • Akacia Fonden 1
 • Aktion Børnehjælp, Kontorfællesskabet 1,2
 • Aktiv Mission 1,2
 • Alevi Forbundet i Danmark 1,2
 • Alfa-1 Danmark 1
 • Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3
 • Als og Sundeveds Kattefond 1
 • Alzheimerforeningen 1,2
 • Amnesty International 1,2
 • Anders Lassen Fonden 1
 • Angstforeningen 1
 • Anima 1
 • Anker Fjord Hospice Fonden 3
 • Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3
 • Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond 2
 • Apostolsk Kirke i Danmark 1,2
 • Areopagos Danmark 1,2
 • ARoS Aarhus Kunstmuseum 3
 • Art of Living 1
 • ASF - Dansk Folkehjælp 1,2
 • Assentoft Frikirke 1,2
 • Assist 1,2
 • Astma-Allergi Forbundet 1,2
 • Astma-Allergiforeningen for Odense & Omegn 1
 • Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2
 • Balle Valgmenighed 1,2
 • BaoBab Fonden 1,2
 • Baptistkirken Gandrup-Vodskov 1,2
 • Baptistkirken i Danmark 1,2
 • Baptistkirken i Nørresundby 1,2
 • Baptistkirken i Ringsted 1,2
 • Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2
 • BaptistKirken Sydjylland 1,2
 • Benchen Free Medical Foundation Denmark 2
 • Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål 2
 • Bering Valgmenighed 1,2
 • Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2
 • Betesda Rehabilitering 1,2
 • Bethaniakirken 1,2
 • Bethaniakirken 1,2
 • Bethel World Mission Church 1,2
 • Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2
 • Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2
 • Bethlehemsfællesskabet 1,2
 • Bevica Fonden 3
 • Bibel og Missionscentret 1,2
 • Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2
 • Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2
 • Bisecera Crestina Adventista de Ziua a Saptea Conferinta Moldova 1,2
 • Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3
 • Blå Kors Danmark 1,2
 • Blåkildekirken 1,2
 • Bornholmerkirken 1,2
 • Bornholms Baptistmenighed 1,2
 • Botosan Childrens Service Danmark 1,2
 • Bovlund Frimenighed 2
 • Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2
 • Brande Baptistmenighed 1,2
 • Brdr. Jensens Studielegat 3
 • Brdr. Krog V. Aarup Fonden 3
 • Broderbåndet af 1917, c/o Den Danske Frimurerorden 1
 • Broderloge nr. 5 Fyens Filantropiske Fond 1,2
 • Brovst Baptistmenighed 1,2
 • Brøchner-Mortensen Fonden 2
 • Brødremenighedens Danske Mission 1,2
 • Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2
 • Brøndbyvester Sogns Støtteforening 3
 • Buddha Ramsi Den Burmesiske Theravada Buddhist forening 1,2
 • Buddhistisk Samfund 1,2
 • Byens Kirke 1,2
 • Byens Valgmenighed 1,2
 • Byggefonden for Rudolp Steiner Skoler 1
 • Bykirken i Odense 1,2
 • Børn i Afrika 1,2
 • Børn og Unge i Nød 1,2
 • Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter 1
 • Børne og Ungdoms Oase 1,2
 • Børnecancerfonden 1,2
 • Børnefonden 1,2
 • Børnenes Kontor 1
 • Børneprojekt Danmark 3
 • Børnesagens Fællesråd 1
 • Børneulykkesfonden 1,2
 • BørnSulter 1
 • Bøvling Valgmenighed 1,2
 • Cafe Hjørnestenen 1,2
 • Campus Fonden 1
 • CARE Danmark 1,2
 • Caritas Danmark 1,2
 • CBS Studenterhusets Støtteforening 1
 • Center for politiske studier 1,2
 • Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 1
 • Center for Visdom og Medfølelse 1,2
 • CenterKirken 1,2
 • Centret f Transcendental Meditation 1
 • Child Care Denmark 1,2
 • Chin Baptist Church, Ringe 1,2
 • Chin Bethel Church 1,2
 • Church of Love 1,2
 • City Kirken (Herning) 1,2
 • City Kirken (Taastrup) 1,2
 • Citykirken Århus 1,2
 • Colitis-Crohn Foreningen 1
 • Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1
 • Copenhagen Community Church 1,2
 • Copenhagen International School 1
 • Copenhagen Study Centre 1,2
 • Council Center 1,2
 • Cult Fonden 1,2
 • Danavox Jubilæumsfond 2
 • Danish Muslim Aid 1,2
 • Danmark Hindu Kultur Aktivitets Center 1
 • Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab) 1
 • Danmarks Bløderforening 1,2
 • Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2
 • Danmarks Jernbanemuseum 3
 • Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2
 • Danmarks Lungeforening 1,2
 • Danmarks Naturfond 1,2
 • Danmarks Naturfredningsforening 1,2
 • Danmarks Psoriasis Forening 1,2
 • Danmarks Traktormuseum 3
 • Danmarks-Samfundet 1
 • Danmission 1,2
 • Dansk Armeniermission 1,2
 • Dansk Balkan Mission 1,2
 • Dansk Bibel-Institut 1,2
 • Dansk Blindesamfund 1,2
 • Dansk Børnefond 1,2
 • Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) 1
 • Dansk Dyreværn Århus 1,2
 • Dansk Dyreværn, Aalborg 3
 • Dansk Dyreværns Odense Komité 3
 • Dansk Epilepsiforening 1,2
 • Dansk Ethioper Mission 1,2
 • Dansk Europamission 1,2
 • Dansk Fibromyalgi-Forening 1
 • Dansk Flygtningehjælp 1,2
 • Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2
 • Dansk Forening for Rosport 1
 • Dansk Friskoleforening 1
 • Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2
 • Dansk Handicap Forbund 1,2
 • Dansk Handicap Idræts-Forbund 1
 • Dansk Jernbane-Klub 1
 • Dansk Kennel Klub 1
 • Dansk Kherwara-Mission 1,2
 • Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2
 • Dansk Kræftforskningsfond 1,2
 • Dansk Kultur 1
 • Dansk Kvindesamfund 1
 • Dansk Missionsråd 1,2
 • Dansk Nefrologisk Selskab 3
 • Dansk Oase 1,2
 • Dansk Oftalmologisk Selskab 3
 • Dansk Ornitologisk Forening 1,2
 • Dansk Parkinsonforening 1,2
 • Dansk Præmatur Forening 1
 • Dansk Røde Kors 1,2
 • Dansk Sejlunion 1
 • Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2
 • Dansk Skytte Union 1
 • Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3
 • Dansk Svæveflyver Union 1
 • Dansk Søredningsselskab 1
 • Dansk Teltmissions Menighed 1
 • Dansk Vietnamesisk Forening 1
 • Danske Baptisters Kvindeforbund 1
 • Danske Baptisters Spejderkorps 1
 • Danske Flyveres Fond 3
 • Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1
 • Danske Hospitalsklovne 1,2
 • Danske Kirkers Råd 1,2
 • Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3
 • Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2
 • Dansk-Indisk Børnehjælp 1,2
 • Dansk-Jødisk Venskab 1,2
 • DcH-Svendborg 3
 • De Døves Menighed i København m.fl. 1
 • De grønne pigespejdere 1
 • De Hjemløses Venner 1,2
 • De små glæder 3
 • De Små Glæders Legat 3
 • Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1
 • Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 2
 • Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1
 • Den Danske Diakonissestiftelse 1,2
 • Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet 1
 • Den Danske Israelindsamling 1,2
 • Den Danske Israelmission 1,2
 • Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2
 • Den Evangeliske Frikirke, Randers 1,2
 • Den Evangelisk-Lutherske Frikirke 1,2
 • Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark 1,2
 • Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1,2
 • Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2
 • Den Kinesiske Kirke i København (KKiK) 1,2
 • Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1
 • Den Koptisk- og Ortodokse Kirke Sankt Maria & Sankt Marcus i Danmark 1,2
 • Den Kristne Forsamling 1
 • Den Kristne Menighed 1,2
 • Den Kristne Menighed i Holstebro 1,2
 • Den kristne tværkirkelige bevægelse Arken 1
 • Den Mandæiske Mandea 1
 • Den Nyapostolske Kirke i Danmark 1,2
 • Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2
 • Den protestantiske Baptistmenighed 1,2
 • Den Reformerte Menighed 2
 • Den Rumænske Ortodokse Menighed i Århus 1,2
 • Den Russisk-Ortodokse Alexander Nevsky Kirke 1,2
 • Den selvejende institution Filadelfia 1,2
 • Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 1
 • Den Selvejende Institution Genforenings- og Grænsemuseet 1
 • Den Selvejende institution Hospice Vendsyssel 1,2
 • Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3
 • Den selvejende institution Løgumkloster Refugium 1,2
 • Den selvejende institution NGO Fontana 1,2
 • Den selvejende institution Pulsen REVITAX 1
 • Den selvejende institution Ryslinge høj- og efterskole 1
 • Den selvejende institution SPORT & EVENT CENTER JEBJERG 1
 • Den Selvejende Institution Summit Lighthouse i Danmark 1,2
 • Den Selvejende Institution Sydvestmors Kultur og Fritidscenter 1
 • Den selvejende undervisningsinstitution Børkop Højskole 1
 • Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark 1
 • Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3
 • Den Tyske Reformerte Kirke i København 1
 • Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark 1,2
 • Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2
 • DepressionsForeningen 1,2
 • Det Albanske Trossamfund i Danmark 1
 • Det Danske Bibelselskab 1,2
 • Det Danske Missionsforbund 1,2
 • Det Danske Missionsforbund Bethlehem 1,2
 • Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed 1,2
 • Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2
 • Det Danske Spejderkorps 1,2
 • Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole 1,2
 • Det Islamiske Forbund i Danmark 1,2
 • Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1
 • Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3
 • Det Kongelige Danske Haveselskab 1,2
 • Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2
 • Det Mosaiske Troessamfund 1,2
 • Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2
 • Det Økologiske Råd 1,2
 • Det Økumeniske Center 1,2
 • Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2
 • Diakonhøjskolen i Århus 1
 • Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2
 • Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2
 • Dialogcentret Danmark 1,2
 • Dienesmindes Venner 1
 • Din Frikirke 1,2
 • Din Kirke 1,2
 • Disuzo Marondera Roskilde 1,2
 • Drachmanns Hus på Skagen 3
 • Dyrefondet 1
 • Dyrenes Alliance 1
 • Dyrenes Beskyttelse 1,2
 • Dyrenes Venner 1
 • Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1
 • Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1
 • Døvefonden 1,2
 • Døves Kristne Fællesskab København 1,2
 • Døves Kristne Fællesskab Vejle 1,2
 • Educat 1
 • EGV-Fonden (Ældre Fonden) 3
 • Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2
 • Elevforeningen v/Haslev Udv Højskole 1
 • EMMAUS FONDEN 1
 • Endometriose Foreningen 1,2
 • Engholmlegatet 3
 • Esbjerg Havneservice 1
 • Ethiopiens Børn 1
 • Euro Life Kirke 1,2
 • Europe Harvest Center 1,2
 • Eva og Henry Frænkels Mindefond 3
 • Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2
 • Evangeliesalen 1,2
 • Evangelisk Alliance i Danmark 1
 • Evangelisk Børnemission 1,2
 • Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening, København 1,2
 • Evangelisk Luthersk Netværk 1,2
 • Eventure -Foreningen for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1
 • Exodus- Kirken 2
 • Falsters Baptistmenighed 1,2
 • Familiekirken 1,2
 • Familier med kræftramte børn 1,2
 • Fanø Kunstmuseum 1
 • Farsø Evangeliecenter 1,2
 • Farsø Frimenighed 1,2
 • Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3
 • First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1,2
 • Fjellerup Valgmenighed 1,2
 • Fjerritslev Frikirke 1,2
 • Folk & Forsvar 1
 • Folkekirkens Dagligstue 3
 • Folkekirkens Mission 1,2
 • Folkekirkens Nødhjælp 1,2
 • Fonden "En God Start i Livet" 1,2
 • Fonden Bystævneparkens Venner 3
 • Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1
 • Fonden Danmarks Flymuseum 1
 • Fonden DanWatch 1,2
 • Fonden Den Økologiske Have 1
 • Fonden for Esperanto - Domo 1
 • Fonden for Focolare-Bevægelsen 2
 • Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1
 • Fonden for Socialt Ansvar 1,2
 • Fonden Hold Danmark Rent 1,2
 • Fonden Mindsteps Videncenter 1,2
 • Fonden Oluf Høst Museet 3
 • Fonden Projekt Udenfor 1
 • Fonden Roskilde Festival 1
 • Fonden SAFE AND ALIVE 1
 • Fonden Sagnlandet Lejre 1
 • Fonden Skandinavisk Børnemission 1,2
 • Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2
 • Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Misssioner 1,2
 • Fonden Troens Bevis 1,2
 • Fonden Ulvsborg Historisk Værksted 1
 • Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2
 • Forening Evangelist 1,2
 • Foreningen af Danske Døvblinde 1
 • Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark 1,2
 • Foreningen af Kristne Friskoler 1
 • Foreningen Agape 1,2
 • Foreningen Ahlul Bait i DK 1
 • Foreningen Børnelejren på Langeland 1
 • Foreningen Cancerramte Børn 1
 • Foreningen Dansk SkoleSkak 1
 • Foreningen Det Europæiske Hus 1,2
 • Foreningen Enable 1,2
 • Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2
 • Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 1
 • Foreningen Greenpeace Denmark 3
 • Foreningen Grønlandske Børn 1,2
 • Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1
 • Foreningen Klosterhus 1,2
 • Foreningen La Vida 1,2
 • Foreningen nyt Hesteliv 1
 • Foreningen OUTsideren 1
 • Foreningen Roskilde Festival 1
 • Foreningen Tredje Verden 1,2
 • Foreningen U-landsnyt.dk 1
 • Foreningen VIAid - Cafe Retro 1
 • Foreningen Vægterne 1,2
 • Foreningen Ørslev Kloster 1
 • Foreningen Ådalen Retræte 1,2
 • Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1,2
 • Forælder Fonden 1
 • Fountain House Fonden Danmark 1
 • Frederiksborg Valgmenighed 2
 • Frederikshavn Baptistmenighed 1,2
 • Frederikshavn Kirkecenter 1,2
 • Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg 1
 • Frelsens Hær 1,2
 • Fremtid og Håb 1,2
 • Frikirken - En Åben Dør 1,2
 • Frikirken Filadelfia 1
 • Frikirken Haderslev 1,2
 • Frikirken Hillerød 1,2
 • Frikirken i Løgstør 1,2
 • Frikirken i Sorø 1,2
 • Frikirken i Aabenraa- Missionsforbundet 1,2
 • Frikirken På Havnen Christianshavn 1,2
 • Frikirken Aalborg Øst 1,2
 • Frilandsmuseets Venner 1
 • Friluftsmissionen 1,2
 • Frimenigheden Kilden 1,2
 • Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2
 • Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1
 • Frøstruphave Efterskole 1
 • Fugleværnsfonden 1,2
 • Fulton-Stiftelsen 1
 • Furesø Frimenighed 1,2
 • Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3
 • Fynbo Fonden 2
 • Fælledgårdens Plejehjemsfond 3
 • Fælleskirken 1,2
 • Fårevejle Frimenighed 1,2
 • Galten Valgmenighed 1,2
 • Ghana Venskabsgrupperne 1
 • Gigtforeningen 1,2
 • Gigtforeningen for Morbus Bechterew 3
 • Give Baptistmenighed 1,2
 • Give-Egnens Museum 1
 • Givskud Zoo 1,2
 • Gjellerup Valgmenighed 1,2
 • Gjæstebud 1,2
 • Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed 1,2
 • Gospel Church International 1,2
 • Gospel Outreach 1,2
 • Gotvedskolen 1
 • Greater Love 1,2
 • Grenaa Frikirke 1,2
 • Grethe Møllers Mindefond 2
 • Greve Frikirke, Church of the Nazareene International 1,2
 • Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Samfund 1
 • Grænseforeningen 1
 • Græsted Frikirke 1,2
 • Handelshøjskolen i København 3
 • Handelsungdommens uddannelsesfond 3
 • Handicapcentret Kronjylland 1
 • Handicappede børns ferier 1
 • Handicapportalens Støtteforening 3
 • Hands for Jesus 1,2
 • Havrebjerg Valgmenighed 2
 • Hedemølle Efterskole 1
 • Hedensted Valgmenighed 1,2
 • Heerup Museum 3
 • Hellig Kors Klosters Fond 1
 • Herlufsholm Skole og Gods 1
 • Herlufsholm-Fonden 1
 • Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat 1
 • Herning Frikirke 1,2
 • Herning Valgmenighed 1,2
 • Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1
 • Hilton in the Community Foundation 2
 • Himalayan Project 1
 • Himmelekspressens Komitès Fond 3
 • Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center 1
 • Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2
 • Hjerneskadeforeningen 1,2
 • Hjerteforeningen 1,2
 • Hjerteforeningens Børnefond 1,2
 • Hjørring Baptistkirke 1,2
 • Holstebro Baptistmenighed 1,2
 • Holstebro Frimenighed-Evangelisk Luthersk Oasefællesskab 1,2
 • Holstebro Valgmenighed 1,2
 • Holy Spirit Missionary Church 1,2
 • Hopenow 1
 • Horne Idrætspark S/I 1
 • Horsens Pinsekirke 1,2
 • Hospice Forum Danmark 1,2
 • Hospice Fyn, Vangelystkontoen 3
 • Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3
 • Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1
 • Høreforeningen 1,2
 • Høve Valgmenighed 1,2
 • I Mesterens Lys 1,2
 • Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 1
 • Impacht Church 1,2
 • Indenlandsk Sømandsmission 1,2
 • Information- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (Ikon) 1,2
 • Inge Sørensens Kattehjems Fond 1
 • Ingeniører uden Grænser 1,2
 • Ingstrup Baptistmenighed 1,2
 • Initiativfonden af 23. marts 1994 1
 • Institutionen Moralsk Oprustning/ IofC 1,2
 • Institutionen San Cataldo 3
 • InterAid Danmark 1,2
 • International Aid Services 1,2
 • International Christian Community ( ICC) 1,2
 • International City Baptist Church 1,2
 • International Harvest Christian Center 1,2
 • International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1,2
 • IOF Skoleforening 3
 • Islamic Center Jafferia 1,2
 • Islamisk Forum 1,2
 • Islams Ahmadiyya Bevægelse 1,2
 • Israelmissionens Unge 1
 • JDRF-Fonden for Diabetesforskning 1,2
 • JegBlevHelbredt 1,2
 • Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark 1,2
 • Jesu Hjerte Sogn 1,2
 • Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2
 • Jesus is Lord Church, Copenhagen 1,2
 • Josva Fællesskabet i Aalborg 1,2
 • Jugend Musikfond, Nordschleswig 3
 • Julemærkefonden 1,2
 • Jyske Musikkonservatorium, Det 3
 • Jægernes Naturfond 1
 • Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund 1,2
 • Karmelkirken 1,2
 • Kbh's Valgmenighed 1,2
 • KEMBUJEH SCHOOL FRIENDS 1
 • Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2
 • KFUKs Sociale Arbejde 1,2
 • KFUM og KFUK i Danmark 1,2
 • KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2
 • KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2
 • KFUM-Spejderne i Danmark 1
 • Kgl. Vajsenhus, Det 3
 • Khatamul Anbia Forening 1,2
 • Kirkecenter Livets Kilde 1,2
 • KirkeCentret 1
 • Kirkefondet 1,2
 • Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2
 • Kirkeligt Centrum 1
 • Kirken CONNECT 1,2
 • Kirkens Korshær 1,2
 • Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2
 • Kiropraktik og Sundhed 1,2
 • Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond) 3
 • Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2
 • Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond 1
 • Kkl - Det Jødiske Nationalfond 1
 • KLF, Kirke & Medier 1,2
 • Klim Valgmenighed 1,2
 • Kløvermarkskirken Holbæk Baptistmenighed, 1,2
 • Kofoeds Skole 1,2
 • Kolding Valgmenighed 1,2
 • Kontaktcenter Klippen 1
 • Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening 1
 • Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp 2
 • Korskirkens Baptistmenighed 1,2
 • Kridtkirken, Pinsekirken på Møn 1,2
 • KRIS, Landsorganisationen 1
 • Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2
 • Kristelig Handicapforening i Danmark 1,2
 • Kristelig Lægeforening 1,2
 • Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1
 • Kristeligt Forbund for Studerende 1,2
 • Kristeligt Pressebureau 1
 • Kristeligt Studenter-Settlement 1
 • Kristen Videnskabs Kirke i København 1,2
 • Kristensamfundet i Danmark 1,2
 • Kristent Center Midt-Vest 1,2
 • Kristent Centrum Aalborg 1,2
 • Kristent Fællesskab Odense 1,2
 • Kristent Medie Netværk 1
 • Kristent Pædagogisk Institut 1,2
 • Kristi Kirke, København 1
 • Kristus for Alle 1,2
 • Kristus Kirken i Vejen 1,2
 • Kristuskirken, Rødding 1,2
 • Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2
 • Kronjyllands Valgmenighed 1,2
 • Kræftens Bekæmpelse 1,2
 • Kræfter til Kræft 1
 • Kræftforeningen Tidslerne 1
 • Kulturbro-Aalborg 1
 • Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2
 • Kvindernes U-Landsudvalg - K.U.L.U. 1
 • Kvinderådet 1
 • Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark 1,2
 • Kærlighedens Missionærer 1,2
 • Kærnehuset i Vejle 1,2
 • København Vineyard 1,2
 • Københavnerkirken 1,2
 • Københavns Bibeltrænings Center 1,2
 • Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed 1,2
 • Københavns Højskoleforening Vartov 3
 • Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3
 • Københavns Kristne Center, v/ Bo Schultz 1
 • Københavns Moske (Imam Malik Institut) 1,2
 • Københavns Mødelokaleforening 1,2
 • Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2
 • Købstadsmuseet Den Gamle By 1
 • Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund 1,2
 • Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv 1
 • Landsbyfonden 1
 • Landsforening mod spiseforstyrrelser 1,2
 • Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2
 • Landsforeningen Autisme 1,2
 • Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1
 • Landsforeningen For Marfan Syndrom 1,2
 • Landsforeningen for Økosamfund 1
 • Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1
 • Landsforeningen Lev 1,2
 • Landsforeningen Ligeværd 1
 • Landsforeningen Lænken 3
 • Landsforeningen Mod Brystkræft 1
 • Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2
 • Landsforeningen Natur & Ungdom 1
 • Landsforeningen Prader-Willi Syndrom 1
 • Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2
 • Landsforeningen Sind 1,2
 • Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 1,2
 • Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme 1
 • Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft 1,2
 • Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 1
 • Landsforeningen Ønskefonden 1,2
 • Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2
 • Landsorganisationen Red Barnet 1,2
 • Landsorganisationen Udsatte børn og Unge (YoungCare) 2
 • Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2
 • Leve Børnene Vivanet.dk 1,2
 • Liberal Katolsk Kirke i Danmark 1,2
 • Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2
 • Liselundfonden 1
 • LittleBigHelp 1
 • Louisiana - Museum for Moderne kunst 3
 • LungePatient.dk, Lungeforeningen Boserup Minde 1
 • Luthersk Missions Højskole 3
 • LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLES ELEVFOND 1
 • Luthersk Missions Ungdom 1
 • Luthersk Missionsforening 1,2
 • Luthersk Missionsforening Kbh Afd 1,2
 • Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling 1,2
 • Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1,2
 • Lyngby Baptistmenighed 1,2
 • Lægeforeningens Forskningsfond 3
 • Læger Uden Grænsers Fond 1,2
 • Lærernes Missions Forening 1,2
 • Løkken Frikirke 1,2
 • MAF Danmark 1,2
 • Maran-Ata Menigheden i Jylland 1,2
 • Mariagerfjord Frikirke 1,2
 • Marie og Svend A. Sønderups Fond 3
 • Marjattahjemmenes Støttefond 1,2
 • Martinus Ideal Fonden 3
 • Martinus Idealfond 1
 • Martyrernes Røst 1,2
 • Masangas Venner 1
 • Mellemfolkeligt Samvirke 1,2
 • Mellerup Valgmenighed 1,2
 • Menigheden Faderhuset 1,2
 • Menighedsfakultetet i Danmark 1,2
 • Menighedsfællesskabet Fisken 1,2
 • Merkurfonden 1
 • Mermaid Projektet, Selvejende Institution 1,2
 • Metodistkirken i Danmark 1,2
 • Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2
 • Midtjyllands Valgmenighed 1,2
 • Midtsjællands Baptistmenighed 1,2
 • Migrænikerforbundet 1
 • Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3
 • Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3
 • Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond) 3
 • Minhaj ul Quran International Denmark 1,2
 • Miron Elenora Christensens Fond 3
 • Mission Afrika 1,2
 • Mission Danmark 1,2
 • Mission Øst 1,2
 • Missionaires of Charity 3
 • Missionen blandt Hjemløse 1
 • Missionsfonden af 4.5.1964 1,2
 • Missionsforbundet Frikirken Salem 1,2
 • Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2
 • Mogens Andreasen Fonden Afdeling C, afsnit 2122 Rigshospitalet 2
 • Morslands Historiske Museum 1
 • Morsø Frimenighed 1,2
 • Moskeforeningen Kbh 1
 • Muskelsvindfonden 1
 • Muslimsk Reform Center 1
 • Mødrehjælpen af 1983 1,2
 • Nationalmuseet 3
 • Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1
 • Netværkskirken 1,2
 • New Life Outreach 1,2
 • Nexø Frikirke 1,2
 • Nibe Baptistmenighed 1,2
 • NOAH, Den selvejende institution 1,2
 • Nordjylland Chin Church 1,2
 • Nordschleswigsche Gemeinde 1,2
 • Nordsjællands Valgmenighed 1,2
 • Norea Radio Danmark 1,2
 • Norske Forening av 1863, Den 3
 • Nyreforeningen 1,2
 • Nyreforeningens Forskningsfond 3
 • Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2
 • Næstved Bykirke 1,2
 • Nøragers humanitære hjælpeorganisa hjælpeorganisation for Russiske Børnehjem 1
 • Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed 1,2
 • OCD-foreningen 1
 • Odd Fellow Fonden 3
 • Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3
 • Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3
 • Odder Frimenighed 1,2
 • Odder Valgmenighed 1,2
 • Odense Baptistmenighed 1,2
 • Odense Valgmenighed 1,2
 • Odense Zoologiske Have 1
 • OK-Fonden 3
 • Operaens Venners Fond af 1984 1
 • Operation Mission 1,2
 • Oplev Jesus 1,2
 • Orchid Project Danmark 1,2
 • Ordet og Israel 1,2
 • Osted Valgmenighed 1,2
 • Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) 1
 • Oure Baptistmenighed 1,2
 • Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3
 • Patientforeningen Lungekræft 1,2
 • PFA Brug Livet Fonden 1
 • Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2
 • Pilgrim Foundation 1,2
 • Pindstrup Centret 1
 • Pindsvinevennerne i Danmark 1,2
 • Pinsekirken 1,2
 • Pinsekirken Amager 1,2
 • Pinsekirken Bornholm 1,2
 • Pinsekirken Elim, Tejn 1,2
 • PinseKirken Esbjerg 1,2
 • Pinsekirken i Brovst 1,2
 • Pinsekirken i Hjørring 1,2
 • Pinsekirken i Kolding 1,2
 • Pinsekirken i Køge 1,2
 • Pinsekirken i Thisted 1,2
 • Pinsekirken i Vejle 1,2
 • Pinsekirken i Ålborg 1,2
 • Pinsekirken Kalundborg 1,2
 • Pinsekirken Korsør 1,2
 • Pinsekirken København 1,2
 • Pinsekirken Nykøbing F. 1,2
 • Pinsekirken Nyt Håb 1,2
 • Pinsekirken Randers 1,2
 • Pinsekirken, "Kristent Fælleskab", i Nakskov 1,2
 • Pinsekirken, Holstebro 1,2
 • Pinsekirken-Rudkøbing 1,2
 • Plan International Danmark 1,2
 • Plant et Træ - eller 2 1
 • Power House 1,2
 • PowerKirken 1,2
 • Projekt Genesis 1
 • Projekt ØST Skt Petersborg 1,2
 • PROPA prostatacancer Patientforeningen 1,2
 • Psykiatrifonden 1,2
 • PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2
 • Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling 3
 • Randers Baptistmenighed 1,2
 • Randers Frimenighed 1,2
 • Randers HUSmenighed 1,2
 • RE:GEN 1,2
 • Red Orangutangen 1,2
 • Redningsteknisk Samling, Fonden 3
 • Ree Park Conservation Foundation 1,2
 • Refugees United Fonden 1
 • Refugiefonden, Løgumkloster 3
 • Refugiets Venner 3
 • Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre 1,2
 • Rejsefond for Voksne Spastikere 1
 • Resen Multipark 1
 • RETTEN TIL LIV 1,2
 • Romafolkets evangeliske kirke 1,2
 • Roskilde Baptistkirke 1,2
 • Roskilde Kulturforening 1
 • Rotary Danmarks Hjælpefond 1
 • Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1
 • Rudolf Steiner Skolen i Århus 3
 • Rumæniensprojektet af 1992 1,2
 • Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1
 • Ryslinge Frimenighed 1,2
 • Ryslinge Valgmenighed 1,2
 • Rødding Frimenighed 1,2
 • Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3
 • Rørlandskirken, Missionsforbundet 1,2
 • Salt and Light 1,2
 • Samvirkende Menighedsplejer 1,2
 • Sankt Lioba Kloster 2
 • Sankt Vincent Grupperne 1,2
 • Saralystkirken 1,2
 • Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2
 • ScanAid 1
 • Scleroseforeningen 1,2
 • Sct. Bernhards Stiftelse 1,2
 • Sct. Maria Hospice Center 1
 • Sdr. Bork Nødhjælp, c/o Sonja Laugesen 1,2
 • Sdr. Nærå Valgmenighed 2
 • Selimiye Stiftelsen 1
 • Selskabet Lysglimt 1
 • Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2
 • Sex og Samfund 1,2
 • Shalom 1,2
 • Shir Hatzafon 1,2
 • Shri Ram Chandra Mission 1
 • Siemensfonden 2
 • Silkeborg Baptistmenighed 1,2
 • Sindal Baptistmenighed 1,2
 • Siri Guru Singh Sahba Copenhagen 1
 • Sjølundkirken Næstved 1,2
 • Skagens Museum 1,2
 • Skanderup Valgmenighed 1,2
 • Skive Travs Venskabsforening 1
 • Skjern Valgmenighed 1,2
 • Skodsborg Observationsspædbørnehjem 3
 • Skovlunde Frikirke 1,2
 • Skuespillerforeningen af 1879 1
 • Slesvig-Ligaen 1
 • Sofiefonden 3
 • Solvognen, Kunst- og Filosoficentret 1
 • Soransk Samfunds Boligfond 3
 • Soroptimist International i Danmark 1
 • SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2
 • Sozialdienst Nordschleswig 1
 • Spastikerforeningen 1,2
 • Specialist People Foundation 1,2
 • Spedalskhedsmissionen 1,2
 • Sporvejshistorisk Selskab 1
 • St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2
 • Stairway Danmark 1
 • Statens Arkiver 2
 • STH-Servicehunde til Handicappede 1
 • Stiftelsen Georg Stages Minde 1
 • Stomiforeningen COPA 1
 • Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond 3
 • Strandkirkefællesskabet 1,2
 • Strandvejskirken 1,2
 • STS International Solidarity 1,2
 • Studentermenigheden i Århus 1
 • Støtte Til Soldater Og Pårørende (STSOP) 1,2
 • Støttecenter mod Incest i Danmark 1
 • Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice 1
 • Støtteforeningen for Hospice i Odder 3
 • Støtteforeningen for Hospice i Sønderjylland 1,2
 • Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1,2
 • Støtteforeningen for Skive Sygehus 3
 • Støtteforeningen for Usa River Børnehus 1,2
 • Støtteforeningen Hospice Sydfyn 1
 • Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø 1
 • Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 1
 • Støtteforeningen til udbygning af Den Selvejende Instirution Søby-Højslev Hallerne 1
 • Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2
 • Svanevig Hospice 3
 • Svendborg Baptistmenighed 1,2
 • Svendborg Håndboldklub 3
 • Svendborg Menighedscenter 1,2
 • Svenska Gustafskyrkan 1,2
 • SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1
 • Sydfyns Frimenighed 2
 • Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 1,2
 • Sæby Baptistmenighed 1,2
 • Søhøjlandets Valgmenighed 1,2
 • Sølund Musik Festival 1
 • Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3
 • Sønderskovhjemmet 1
 • Tarab Institute International 1,2
 • Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2
 • Tendai Danmark 1
 • Terre des Hommes, Danmark 1,2
 • The Gospel Fellowship 1,2
 • The International Church of Copenhagen 1,2
 • The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København 1,2
 • The River of Life 1,2
 • Thisted Baptistkirke 1,2
 • Thorsted Frimenighed 1,2
 • Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund 1,2
 • Tibet Charity 1,2
 • Tove Birthe Jensens Mindelegat 3
 • Trankebarfondet 1,2
 • Trapholtfonden 3
 • Tres Dias Danmark 1
 • Trianglen 1
 • Troens Ord 1,2
 • Trængstrup Frimenighed 1,2
 • Tværkulturelt Center 1,2
 • Tyrkisk Kultur Forening (TKF) 1
 • Tølløse Baptistmenighed 1,2
 • Tønder Frikirke 1,2
 • Tåstrup Menighedshus 1
 • Ubberup Valgmenighed 1,2
 • Udviklingshæmmedes Landsforbund 1,2
 • U-Landsforeningen Ibis 1,2
 • U-Landsforeningen Svalerne 3
 • U-Landshjælp Til Selvhjælp 1,2
 • Ungdom Med Opgave 1,2
 • Ungdommens Røde Kors 1
 • Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3
 • Unge for Menneskerettigheder 1
 • Unge Hjem en folkekirkelig forening for alle 1
 • UNIC - en kirke i tiden 1,2
 • Unicef Danmark 1,2
 • United Christian Broadcasters Danmark 1
 • United Hearts Fonden 1
 • United World Colleges Danmark 1
 • UNITED Øresundskyrkan Malmö 1,2
 • Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2
 • Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2
 • Vallekilde Valgmenighed 1,2
 • Vanførefonden 3
 • Vartov Valgmenighed 1,2
 • Vedvarende Energi 1
 • Vejle Frimenighed 1,2
 • Vejstrup Valgmenighed 1,2
 • Venner til Rønhede-centret 1
 • Ventilen Danmark 1
 • Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2
 • Verdens Børns Velfærds organisation 1
 • Verdens Skove 1,2
 • Verdensdiabetesfonden 1,2
 • Vesterkirken i Stenum 1,2
 • Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted 1,2
 • Vesthimmerlands Frimenighed 1
 • Vesthimmerlands Musikhus Venner 1
 • Viborg Baptistmenighed 1,2
 • Viborg Internationale Pinsekirke 1,2
 • Vineyard Roskilde 1,2
 • Voldhøj Valgmenighed 1,2
 • Vraa Baptistkirke 1,2
 • Vrå Valgmenighed 1,2
 • Winning Nations 1,2
 • Wizo i Danmark 1
 • WSPA Danmark 1,2
 • WWF Verdensnaturfonden 1,2
 • Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2
 • Xpect Pinsekirken Herning 1,2
 • Youth for Christ - Danmark 1,2
 • Y's Men International Region Danmark 1
 • Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder 3
 • Zion Menighed 1,2
 • Zion Vækkelses Center 1,2
 • Zoologisk Have i København 1,2
 • Ældre Sagen, Landsforeningen 1
 • Øjenfonden 3
 • Øjenforeningen Værn om Synet 1
 • Ølgod Valgmenighed 1,2
 • Østens Assyriske Kirke 1,2
 • Østervrå Baptistmenighed 1,2
 • Østervrå Frikirke 1,2
 • Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2
 • Åbenkirke 1,2
 • Åbenkirke Odense 1,2
 • Åbne Døre 1,2
 • Aage V. Jensen Naturfond 2
 • Ågård Frimenighed 1,2
 • Aalborg Menigheds Center 1,2
 • Aalborg Valgmenighed 1,2
 • Århus Baptistmenighed 1,2
 • Århus Bykirke 1,2
 • Århus Bønne Center 1,2
 • Århus Frikirke 1,2
 • Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983 1
 • Århus Valgmenighed 1,2
 • Aars Frikirke 1,2
 • Aarup Frikirke 1,2

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter