Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for

 • Afsnit H.A Ejendomsvurdering
 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom.
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver.
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning.
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Se også

xSe også afsnit C.H.4 Tilbagebetalingsordningen. I dette afsnit beskrives reglerne for udbetaling og bortfald af kompensation i tilbagebetalingsordningen, som findes i EVL §§ 74-78.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser.
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

xAfsnit H.A. Ejendomsvurdering handler om:

  • Indledning (H.A.1)
  • Definition af fast ejendom, kategorisering og undtagne ejendomme (H.A.2)
  • Almindelig vurdering, omvurdering og vurderingsnormen (H.A.3)
  • Ejendomsværdi (H.A.4)
  • Grundværdi (H.A.5)
  • Fordelinger (H.A.6)
  • Fremskrivning, tilbageregning og regulering af vurderinger (H.A.7)
  • Særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv. (H.A.8)
  • Dataindsamling og besigtigelse (H.A.9)
  • Indhentning af data og førelse af registre (H.A.10)
  • Straffebestemmelser mv. (H.A.11)
  • Overgangsregler om klage over de første nye vurderinger og de historiske vurderinger (H.A.12)x
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Reglerne i ejendomsvurderingsloven (EVL) er som noget nyt blevet indarbejdet i afsnit H.A. om ejendomsvurdering. Den juridiske vejledning (2020-2) indeholder alene reglerne i EVL, der vedrører vurdering af ejerboliger.

Erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme skal vurderes første gang efter EVL ved vurderingsterminen den 1. januar 2021. De særlige regler, der gælder for vurdering af erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme, vil derfor ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning (2020-2), og vil først blive indarbejdet i en senere version.

Afsnittet om kategorisering vil derfor også alene indeholde en meget overordnet beskrivelse af reglerne for kategoriseringen af disse ejendomme. Dog er overgangsbestemmelserne for ejendomskategorisering af landbrugsejendomme og skovejendomme mere uddybende beskrevet. Der henvises til afsnit H.A.2.2.7