Indhold

Dette afsnit beskriver periodiseringen af tab på debitorer ifølge ML § 27, stk. 6. Tab på debitorer kan fradrages i momsgrundlaget, når tabet bliver konstateret.  

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter