Udenlandsk indkomst

Udenlandsk indkomst
Her kan du taste oplysning om udenlandske:

  • Lønindtægter (løn for arbejde udført i udlandet)
  • Bestyrelseshonorarer
  • Pensioner
  • Kapitalindkomster
  • Aktieindkomster
  • Virksomhedsindkomster
  • CFC-indkomster
  • Formueoplysninger

Du skal først vælge land eller organisation.

Når du har valgt land
Efter du har valgt land, kan du fortsætte med fx at vælge løn, pensionstype eller taste kapitalindkomst mv.

Du skal trykke på 'Gem', når du er færdig med at taste oplysninger for land nr. 1.

Hvis du ikke har flere indtægter fra andre lande eller organisationer, kan du trykke på 'Retur' og gå tilbage til oplysningsskemaet, hvor du skal taste danske indtægter og fradrag og trykke godkend, før dit oplysningsskema kan anses for afleveret.

Hvis du har flere indtægter fra andre lande eller organisationer, skal du trykke på 'Ny indberetning' - så åbner et nyt billede, hvor du kan vælge land nr. 2 eller organisation.

Dit valg af land og f.eks. pensionstype afgør, om du skal betale skat i Danmark af din udenlandske indtægt, eller om du er omfattet af regler som kan betyde, at din danske skat skal nedsættes, fordi du har indtægt fra udlandet.

Hvis din skat skal nedsættes med den skat, som du har betalt til udlandet af indtægten, kan du taste den betalte skat i en særlig rubrik for hver type indtægt. Det skal du gøre ved lande, hvor Danmark har en aftale med det pågældende land om kreditlempelse, eller hvis Danmark efter interne regler giver nedslag med den skat, du har betalt til landet

Hvis Danmark har en aftale med landet om undgåelse af dobbeltbeskatning efter reglerne om exemption, skal du ikke taste oplysning om den betalte skat til udlandet, fordi din danske skat vil blive nedsat med den forholdsmæssige andel af skatten, som vedrører indtægten fra det nævnte land. 

Når du bruger TastSelv til at aflevere oplysning om dine udenlandske indtægter vil du i mange situationer kunne se din årsopgørelse on-line med det samme. Hvis din årsopgørelse ikke kan dannes on-line vil skattecentret rette problemet meget hurtigt, så din årsopgørelse kan dannes.

Hvis du ikke taster oplysninger i TastSelv, men vælger at sende oplysningsskemaet og oplysningsskemaet for udenlandsk indkomst/virksomhed til Skattestyrelsen, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse efter den 1. september året efter indkomståret.

Valg af organisation

Efter du har valgt organisation, kan du fortsætte med fx at vælge løn, pension eller taste kapitalindkomst.

Rubrikkerne til løn, pension og kapitalindkomst vil kun blive vist, hvis indkomsten fra organisationen skal oplyses.

Du skal trykke på 'Gem', når du er færdig med at taste oplysninger for organisation nr. 1.

Hvis du ikke har flere indtægter fra andre organisationer eller lande, kan du trykke på 'Retur' og gå tilbage til oplysningsskemaet, hvor du skal taste danske indtægter og fradrag og trykke godkend, før dit oplysningsskema kan anses for afleveret.

Hvis du har flere indtægter fra andre organisationer eller lande, skal du trykke på 'Ny indberetning' - så åbner et nyt billede, hvor du kan vælge organisation nr. 2 eller land.

Fik du svar på dine spørgsmål?