Der skal betales afgift af køretøjer, som efter reparation, genopbygning eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det køretøj, der tidligere er registreret og betalt afgift af. Se REGAL § 1, stk. 3, § 7 og § 7 a og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift. Reparatøren eller køretøjets ejer skal selv sikre sig, at de fastsatte regler for afgiftsfri reparation eller genopbygning er opfyldt, og har pligt til at indgive anmeldelse om det til Motorstyrelsen, hvis reglerne ikke er opfyldt.

Reglerne gælder for både personmotorkøretøjer (biler og motorcykler) og for andre køretøjer, herunder last- og varebiler.

Reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, gælder principielt også for køretøjer, der er mere end 35 år gamle og som er afgiftsberigtiget eller kan afgiftsberigtiges efter REGAL § 10, stk. 4. Afgiftsfri reparation af køretøjerne er betinget af, at de bevarer deres afgiftsmæssige identitet som mere end 35 år gamle køretøjer, dvs. at de fremtræder som ved første registrering og er i original stand.

Reglerne om genopbygning efter færdselsskade gælder dog ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle. Se REGAL § 7, stk.1.

En registreret motorcykel mister ikke sin afgiftsmæssige identitet ved at den bliver monteret med en sidevogn. Der skal derfor ikke betales ny registreringsafgift ved en sådan ombygning af en motorcykel.

Det samme gælder en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen bliver afmonteret.