Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke bæreposer, som er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtigt vareområde for bæreposer
  • Eksempler på beregning af bæreposers rumfang
  • Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Afgiftspligtigt vareområde for bæreposer

Afgiftspligten omfatter poser (bæreposer) af papir eller plast mv. med hank eller lignende, fx stropper eller snipper, der kan sammenbindes, og som

  • har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og
  • med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Se EMBAL § 2a.

Der er ikke afgift på følgende poser

  • lukkede poser (topsvejsede) til fx køkkenruller og toiletpapir
  • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, fx poser af meget kraftig plast.

Se også nedenstående oversigt over afgørelser mv. for afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde.

Benævnelsen af posen, fx affaldspose, har ikke betydning i spørgsmål om afgiftspligten.

Eksempler på beregning af posers rumfang

For at bedømme om en pose er afgiftspligtig, dvs. har et rumfang på 5 liter eller derover, er der vist nogle eksempler på beregning af posers rumfang.

Beregningerne er baseret på retvinklede posers mål i fladlagt tilstand. Se illustrationerne nedenfor.

Udgangspunktet for beregning af rumfanget er i alle tilfælde en pose uden fals. I poser med fals tillægges falsens højde og bredde således:

Poser uden fals:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B)

Sidefalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

Bundfalsposer:
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B)

Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer):
h = Afstand fra bund til hank (L) + bundfals (BF), b = Bredde (B) + 2 sidefals (2SF)

På baggrund af posens omkreds beregnes en cirkulær bund, og højden reduceres med radius i cirklen: Radius = 2 x b / 2 x pi. Højde = h - radius

Rumfanget beregnes herefter således: Højde x  pi x radius², hvor pi = 22/7.

Årsagen til, at beregningen af rumfanget af en klodsbundspose beregner ud fra en cirkulær bund er, at en klodsbundspose ved opfyldning vil antage cylinderform.

Beregningseksempler

Fladlagt mål i cm 

 Rumfang 

Afstand til hank

Bredde

Sidefals

Bundfals

L

B

SF

BF

H x pi x R2

 Poser uden fals

 40

30 

8.721

 40

20

4.281

 30

20

3.008

Sidefalsposer 

 40

30 

5

13.884

 40

20

5

8.721

 20

10

5

1.736

Bundfalsposer 

 35

20

 5

4.281

 50

20

 4

6.063

 40

20

 2

4.536

 Bund/sidefalsposer (klodsbundsposer)

 40

30

8

 22.463

 40

30

7

 20.328

 35

20

5

5

 8.721

Visning af billede: 75

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2004.485.LSR

Posen er foroven forsynet med to plastsnore på 2 cm, der er svejset fast i posens sider, og som har samme bæreevne som resten af posen. Plastsnorene kan bruges ved snøring af posen gennem et hul midtpå i posens overkant. Landsskatteretten fandt, at plastposerne var afgiftspligtige.

 

SKM2002.512.LSR

Landsskatteretten fandt, at snørelukningen på en plastpose til affald fungerede som lukning af posen, selvom snorene, eventuelt efter sammenbinding, kunne bruges til at bære posen. Snorelukningen medførte ikke, at posen med rimelighed kunne erstattes af stofposer mv. Poserne var dermed ikke afgiftspligtige.

 

TfS 1994, 712

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer ikke er omfattet af afgiftspligten.

 

TfS 1994, 713

Plastposer med påsvejset hank/krog beregnet til ophæng af færdigvarer på stænger i detailbutikker er ikke omfattet af afgiftspligten.

 

TfS 1994, 714

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at en affaldssæk med snoretræk, som måler 77x104 cm, er afgiftsfri, mens en affaldspose med snoretræk, som måler 54x64 cm, er afgiftspligtig.

Poser med en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer, er ikke omfattet af afgiftspligten.