Dato for udgivelse
02 Feb 2011 14:38
SKM-nummer
SKM2011.78.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-025260
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, vurderingsniveau
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordi-nær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendomme A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,

Vurderingsloven § 6, § 9, § 10

Henvisning
Vurderingsvejledningen afsnit B

Landsskatteretten har under henvisning til vurderingsniveauet pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendommen A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Ejendommen A er en fabrik- og lagerejendom (benyttelseskode 04). Under hensyntagen til at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 er blevet nedsat væsentligt (fra 93 mio. kr. til 41 mio. kr.), finder Landsskatteretten, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 med konsekvens for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005. "Der er herved henset til, at der må anses at foreligge en væsentlig afvigelse på mindst 30 - 35% i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering på 52 mio. kr. for 2004, idet der i perioden 2004 - 2006 har været en positiv prisudvikling." 

Skatterådet har nedsat ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med 20 mio. kr. fra 52 mio. kr. til 32. mio. kr. Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi er som konsekvens heraf ligeledes nedsat med 20 mio. kr.