Suspensionen ophører på det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne ændre det fejlagtige afgiftstilsvar eller den udbetalte godtgørelse.

Det er uden betydning, hvordan SKAT er kommet i besiddelse af oplysningerne, herunder om det er de offentlige myndigheder eller den afgiftspligtige virksomhed og person, der har fremskaffet oplysningerne.

Der løber ikke ved suspensionens ophør en ny 3-års frist. SKAT skal derimod afsende varsel om ændringen inden seks måneder efter at myndigheden er blevet bekendt med det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære frist. Se SFL § 32, stk. 2.

Se også

Afsnit A.A.9 om forældelse af skattekrav.

A.A.8.2.3.11. om den tilsvarende bestemmelse på skatteområdet