Dato for udgivelse
20 Feb 2009 14:04
Gyldig til
13 Dec 2010 11:42
Sagsnummer
.
Resumé
Regeringen har besluttet at imødekomme virksomhedernes ønske om længere frister for betaling af A-skat og afregningen af moms for virksomheder med måneden og kvartalet som afregningsperiode. Det har konsekvenser for, hvordan virksomhederne skal forholde sig med A-skatten og momsen i de næste 6 måneder. 

Regeringen har besluttet at imødekomme virksomhedernes ønske om længere frister for betaling af A-skat og AM-bidrag samt afregningen af moms for virksomheder med måneden og kvartalet som afregningsperiode. Det har konsekvenser for, hvordan virksomhederne skal forholde sig med A-skatten og momsen i de næste 6 måneder. 

Store virksomheders betaling af indeholdt A-skat:
Fristen for afregningen af A-skatten udskydes i en måned. Store virksomheder skal senest den 27. februar 2009 indberette den indeholdte A-skat for februar måned til e-indkomstregistret. Indberetningen af A-skatten for februar skal foretages som normalt, men beløbet skal ikke indbetales den 27. februar 2009. I stedet for skal beløbet indbetales den 31. marts 2009.

Senest den 31. marts 2009 skal A-skatten for marts indberettes, men ikke indbetales. Indbetalingen af A-skatten for marts udskydes til den 30. april 2009.

På tilsvarende måde udskydes indbetalingen af A-skatten frem til august.

Senest den 31. august 2009 skal A-skatten for august måned indberettes og betales som normalt. Samtidig skal A-skatten for juli måned indbetales. Den er indberettet senest den 31. juli, men ikke betalt. Senest den 31. august skal der således indbetales A-skat for både juli og august måned. Herefter er ordningen med udskydelse af betalingen af A-skat ophørt og indberetning og betaling af A-skat følger igen de sædvanlige frister.

Små og mellemstore virksomheders betaling af A-skat:
For små og mellemstore virksomheder gælder, at de senest den 10. marts 2009 skal indberette den indeholdte A-skat for februar måned til e-indkomstregistret som normalt. Men beløbet skal ikke indbetales. I stedet skal A-skatten for februar måned indbetales senest den 14. april 2009.

Senest den 14. april 2009 skal A-skatten for marts måned indberettes, men beløbet skal ikke betales før den 11. maj 2009.

På tilsvarende måde udskydes betalingen af A-skat en måned frem til den 10. september 2009, hvor ordningen med udskydelse af betalingsfrister ophører. Senest den 10. september 2009 skal A-skatten for august indberettes og betales. Samtidig skal A-skatten for juli måned indbetales. Den er indberettet senest den 10. august, men ikke betalt. Senest 10. september skal der således indbetales A-skat for både juli og august måned. Herefter er ordningen med udskydelse af betaling af A-skat ophørt og indberetning og betaling af A-skat følger igen de sædvanlige frister.

Virksomheder, der betaler moms månedligt:
Virksomheder, der afregner moms månedligt skal efter de normale frister angive og betale momsen for januar måned den 25. februar 2009. Som konsekvens af regeringens initiativ får disse virksomheder en udskydelse af betalingsfristen med 30 dage.

Betalingen af momsen for januar måned udskydes således til den 25. marts, hvor beløbet skal angives og betales.

Tilsvarende skal angivelsen og betalingen af momsen for februar udskydes en måned, så momsen for februar angives og betales den 27. april.

På tilsvarende måde udskydes de månedlige momsbetalinger løbende frem til august måned, hvor momsen for juni angives og betales den 25. august 2009.

Samtidig angives og betales momsen for juli måned som normalt den 25. august 2009. Senest den 25. august 2009 skal der således angives og betales moms for både juni og juli måned.

Virksomheder, der betaler moms kvartalsvis:
Virksomheder, der afregner moms kvartalsvis skal efter de normale frister angive og betale momsen for januar kvartal 2009 den 11. maj 2009.

Som konsekvens af regeringens initiativ får disse virksomheder en udskydelse af betalingsfristen med 20 dage til den 2. juni 2009.

Tilsvarende udskydes angivelses- og betalingsfristen for april kvartal. Fristen udskydes kun med 13 dage, da der allerede er udskudt med 7 dage på grund af sommerferie. Fristerne bliver derfor udskudt fra den 17. august 2009 til den 1. september 2009.  

Herefter er ordningen med udskydelse af betalingen af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning ophørt. Betalingen af momsen for juli kvartal følger således de normale frister og skal angives og betales senest den 10. november 2009.

Administrationen i SKAT
Da initiativet iværksættes allerede for betalingen af A-skat for februar måned og moms for januar måned har der været kort tid til at tilrette procedurerne i SKAT. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at der kan blive udsendt systemmæssige rykkere til virksomhederne, når betalingen for A-skatten og momsen ikke indgår til de sædvanlige frister. Skulle det ske og modtager virksomhederne en systemmæssig rykker fra SKAT om betaling af beløbet, skal virksomhederne blot se bort fra henvendelsen. Der vil ikke blive tillagt renter eller gebyrer, og der vil ikke blive iværksat inddrivelsesmæssige tiltag på baggrund af udskydelsen af betalingsfristen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter