Medarbejderen må ikke have direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, som ansætter medarbejderen. Dette gælder for de seneste 5 år forud for ansættelsen og under hele ansættelsen under skatteordningen.

Når arbejdsgiverens virksomhed er et selskab, kan den særlige skatteordning ikke anvendes, hvis

  • Medarbejderen ejer - eller inden for de seneste 5 år har ejet - 25 procent eller mere af aktiekapitalen, eller
  • Medarbejderen råder - eller inden for de seneste 5 år har rådet - over mere end 50 procent af stemmeværdien i det selskab, hvor medarbejderen ansættes, jf. KSL § 43, stk. 2, litra i, 3.-4. pkt.

Det er ikke kun medarbejderens egne aktier, der skal medregnes. Også aktier der samtidig tilhører eller har tilhørt medarbejderens nærmeste familie indgår i vurderingen. Reglen svarer til den regel, der gælder for hovedaktionærer. Afgrænsningen af den nærmeste familie er beskrevet i ABL § 4, stk. 2. Hvis den nærmeste familie har haft bestemmende indflydelse over andre selskaber, medregnes aktiebesiddelsen i disse selskaber også.

Se også afsnit S.G.2.2.4 om hovedaktionærbegrebet.

En medarbejder, der ikke overskrider begrænsningen for medejerskab, kan anvende den særlige skatteordning, uanset om medarbejderen er fx direktør eller bestyrelsesmedlem. Se TfS 1994, 715 TSS.

Hvis en medarbejder ansættes i en virksomhed, der er personligt ejet, kan den særlige skatteordningen ikke anvendes, hvis

  • Medarbejderen ejer - eller inden for de seneste 5 år har ejet - 25 procent eller mere af egenkapitalen, eller
  • Medarbejderen har - eller inden for de seneste 5 år har haft - afgørende indflydelse i virksomheden, jf. KSL § 43, stk. 2, litra i, 5.-6. pkt.