Dato for udgivelse
14 Nov 2003 15:48
Gyldig til
26 Nov 2009 15:13
Resumé

Nyhedsbrevet handler om reglerne for betaling af told, moms og punktafgifter i forbindelse med modtagelse af gaver.


Nu hvor julen nærmer sig, er du måske én af dem, der får sendt gaver fra venner og familie fra fx. USA eller andre lande, der ikke er med i EU. I forbindelse med modtagelsen af disse gaver skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.

Nedenfor kan du se reglerne for betaling af told, moms og punktafgifter i forbindelse med modtagelse af gaver.

Told

Der skal som udgangspunkt ikke betales told af gaver, som sendes fra en privatperson i et ikke-EU-land til en privatperson i EU.

For at du kan få en pakke med gaver toldfrit ind i Danmark, skal en række betingelser være opfyldt.

- Der må ikke være tale om indførsel af erhvervsmæssig karakter.

- Der skal være tale om lejlighedsvise gaver (fx. julegaver og fødselsdagsgaver).

- Gaven skal være til modtagerens personlige brug.

- Gaven skal sendes til modtageren uden, at modtageren skal betale noget til afsenderen.

- Gavens samlede værdi må ikke overstige 45 EUR (ca. 340 kr.).

Hvis der er tale om flere gaver, og den samlede værdi kommer over 45 EUR, kan der ske en opdeling af pakken i en toldfri del og en del, der skal fortoldes.

Værdien af en gave kan dog ikke opdeles. Hvis værdien af de enkelte gaver i en pakke ikke kan skelnes fra hinanden, skal der betales told af hele pakkens værdi.

Eksempel:

Hvis en pakke indeholder to gaver til en værdi af henholdsvis 30 EUR og 25 EUR, kan kun den ene gave indføres toldfrit.

Ved beregning af told, når der er tale om gave(r) sendt fra en privatperson fra et ikke-EU-land til en privatperson i EU, hvor den samlede værdi er over 45 EUR, anvendes en såkaldt enhedstoldsats på 3,5 pct. Pakkens værdi må dog ikke overstige 350 EUR (ca. 2.600 kr.).

Denne enhedstoldsats gælder ikke tobaksvarer. Der skal den almindelige toldsats betales. For fx. cigaretter er toldsatsen 57,6 pct.

Bemærk også, at der gælder særlige begrænsninger med hensyn til mængde, når der er tale om gaver som fx. spiritus, vin, tobak, parfume eller lignende.

Moms

Momsfriheden følger toldfriheden, dog med følgende undtagelser:

- Hvis gave(rnes) værdi overstiger 360 kr., skal der betales moms af hele forsendelsens værdi.

- Der er ikke momsfrihed på spiritus, vin, tobak, parfume eller lignende.

Punktafgifter

Som hovedregel gives der punktafgiftsfrihed i samme omfang og under tilsvarende betingelser som for told- og momsfrihed.

Mere information

Hvis du vil vide mere, kan du se i Toldvejledningens afsnit D.4.3.1., "Forsendelser fra en privatperson til en anden". Klik her og få adgang til Toldvejledningen.

Du kan evt. også rette henvendelse til ToldSkat i dit lokalområde.

Oversigt over ToldSkat områderne findes ved at klikke her.

Hvis der skal betales told, moms og punktafgifter, vil beløbene sædvanligvis blive opkrævet af din kurér, fx. PostDanmark.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter