Af- og nedrundingsregler Det tidligere Ligningsråd har godkendt, at ansættelserne ved vurderingen afrundes/nedrundes som følger:

Ejendomsværdier nedrundes således:

  • værdier mindre end 100.000 kr. nedrundes til nærmeste med 1.000 kr. delelige beløb
  • værdier større end 100.000 kr., men mindre end 1.000.000 kr. nedrundes til nærmeste med 10.000 kr. delelige beløb
  • værdier større end 1.000.000 kr., men mindre end 10.000.000 kr. nedrundes til nærmeste med 50.000 kr. delelige beløb
  • værdier større end 10.000.000 kr., men mindre end 25.000.000 kr. nedrundes til nærmeste med 100.000 kr. delelige beløb
  • værdier større end 25.000.000 kr. men mindre end 50.000.000 kr. nedrundes til nærmeste med 500.000 kr. delelige beløb
  • værdier større end 50.000.000 kr. nedrundes til nærmeste med 1.000.000 kr. delelige beløb.

Grundværdier afrundes til det nærmeste med 100 delelige antal kroner.

Fordelinger afrundes til nærmeste med 100 delelige antal kroner.