Dato for udgivelse
12 Mar 2007 09:34
Gyldig til
21. december 2010
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Nyhedsbrevet handler om skattereglerne for fast ejendom i udlandet.

Husk at selvangive
Hvis du har hus, sommerhus, fritidshus eller ejerlejlighed i udlandet, skal du fortælle det til SKAT - også selvom du selvangiver den og betaler skat af ejendommen i udlandet. Du skal nemlig altid selvangive din udenlandske ejendom til SKAT, når du er fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. når du bor i Danmark.

Ejendoms-
værdiskat
Du skal måske også betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom. Det afhænger af, i hvilket land din udenlandske ejendom ligger, og om Danmark har skatteaftaler om formueskat med det pågældende land.

Hvis du skal betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, kan du altid få modregnet betalt udenlandsk ejendomsværdiskat, der ligner den danske ejendomsværdiskat.

Selvom du ikke kommer til at betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, skal du altid selvangive den til SKAT.

Lejeindtægter
Husk at selvangive eventuelle lejeindtægter til SKAT.

Brug TastSelv
Er indkomståret 2006 første gang, du skal selvangive din udenlandske ejendom, kan du bruge TastSelv på internettet til at indtaste oplysningerne, når du har fået din selvangivelse. Der vil være mere information på www.tastselv.skat.dk.

Brug
selvangivelser
Du kan ikke bruge TastSelv, hvis du har to eller flere ejendomme i udlandet. Så skal du bruge en selvangivelse for udenlandsk indkomst eller virksomhedsindkomst og et bilag om ejendomsværdiskat - udenlandske ejendomme. Der er mere information på blanketterne. 

Du kan heller ikke bruge TastSelv, hvis du har købt ejendommen i 2006 og fortalt SKAT om den som led i din forskudsregistrering for 2006. Så får du automatisk sendt en selvangivelse for udenlandsk indkomst/virksomhedsindkomst, et bilag om ejendomsværdiskat - udenlandske ejendomme og den udvidede selvangivelse for 2006 i foråret 2007. Der er mere information på blanketterne.

Mere information
Du kan læse mere om reglerne i SKATs pjece Hus og ejerlejlighed i udlandet.

Læs også den informationsside, der følger med din selvangivelse.

Følg med på www.skat.dk. Der vil være mere information i forbindelse med selvangivelsen for 2006.

Du kan også kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18 eller via e-mail.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter