Blanketnummer
03.068
Formål med blanketten

Foreninger, fonde, religiøse samfund, institutioner mv. der søger om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3.

Blanketten indsendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Telefon 72 22 18 18

PDF-udgave

Hent blanket 03.068 

Link til bekendtgørelsen

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter