Blanketnr.
03.068
Formål med blanketten

Ansøgningsfristen for indkomståret 2020 er udløbet

Foreninger, fonde, religiøse samfund, institutioner mv. kan søge om at blive godkendt til at modtage:

  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens § 8 A og/eller
  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag, der gives i mindst 10 år (løbende ydelser) efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober i det år, I vil godkendes for.

Læs mere i bekendtgørelsen (retsinformation).

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen