Dato f.off.OverskriftEmneType
21-01-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-01-22eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-01-22Vejledning om manuel indberetning af deleøkonomiske indtægter 2021eKapitalSystemvejledning
14-01-22Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
06-01-22Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-01-22Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
03-01-22Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
03-01-22Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
03-01-22Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021Arv og gaver + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
28-12-21Vi forlænger fristen for indsendelse af materiale i forbindelse med Motorstyrelsens pristjekMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
23-12-21Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-12-21Ny praksis for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksportMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
22-12-21Ny lovgivning – tilpasning af regler på motorområdet og særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
21-12-21Vejledning om registrering af certifikater, roller og rettighederIT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningKendelse
21-12-21Ny release til Motorregistret 28. december 2021Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-12-21Nyhedsbrev - Pensionsområdet 2021Pensionsafgift + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + eKapitalNyhedsbrev til virksomheder
20-12-21Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2021Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
20-12-21Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2021eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserSystemvejledning
20-12-21Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2021Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
17-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger - opdateringTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-12-21Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2021eKapitalSystemvejledning
10-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-12-21Udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenormMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
07-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-12-21Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - PensionsafgiftPensionsafgiftSystemvejledning
03-12-21Indberetning af afgiftsfrie udbetalinger i PAF i 2022Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + PensionsafgiftNyhedsbrev til virksomheder
02-12-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-11-21Nye forklarende bemærkninger til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
26-11-21Tidligere ugyldige registreringssyn er nu gyldigeMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
25-11-21Ændring af fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftalerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
25-11-21Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2021IT-løsninger for ejendommeKendelse
19-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-11-21Aktiesparekonto - Indberetningsvejledning for 2021eKapitalSystemvejledning
16-11-21Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + eKapitalSystemvejledning
16-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-11-21Orientering om ugyldige registreringssynMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-11-21Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2021eKapitalSystemvejledning
11-11-21Indberetningsvejledning om Indlån 2021eKapitalSystemvejledning
10-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-11-21Afgiftsmæssigt identitetstab for motorcyklerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
02-11-21Bindende købs- og leasingaftaler - omberegning - brug af forkert målenormMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
29-10-21eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning