Dato f.off.OverskriftEmneType
18-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-02-21Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - PensionsafgiftPensionsafgiftSystemvejledning
12-02-21Indberetningsvejledning FATCA 2020eKapitalKendelse
10-02-21Guide on reporting of income from sharing economy activitieseKapitalGuides for businesses
10-02-21Orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet – aftale om grøn omstilling af vejtransportenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-02-21Genindførsel af afgift på pvc og ftalaterMiljøafgifterNyhedsbrev til virksomheder
10-02-21Genindførsel af afgift på pvc-folierMiljøafgifterNyhedsbrev til virksomheder
09-02-21Serviceerklæring - HåndværkerfradragFradrag og afskrivningerBlanket
09-02-21Sænket elvarmeafgift og rumvarmeafgiftEnergi og kuldioxidNyhedsbrev til virksomheder
08-02-21Retningslinjer for selvanmelderes angivelse af registreringsafgift på månedsangivelseMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-02-21Spørgsmål og svar fra Motorstyrelsen vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129)Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-02-21Moms ved EU-varehandelOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseVejledning til virksomheder
04-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-02-21Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2021eKapitalSystemvejledning
04-02-21Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2021eKapitalSystemvejledning
03-02-21Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - PensionsafgiftPensionsafgiftVejledning til virksomheder
02-02-21Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2021eKapitalSystemvejledning
01-02-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-01-21Danske prøvemærker bliver størreMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
29-01-21eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
29-01-21eIndkomst: Vejledning om eSkattekortIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
29-01-21eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
28-01-21Fakturakrav i overgangsperioden for lovforslag om omlægning af bilafgifter (L 129)Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
28-01-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-01-21EU-salg uden moms - systemvejledningIT-løsninger for moms + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
20-01-21Udskydelse af betaling af registreringsafgift for selvanmeldere for marts 2021Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
18-01-21Momsfritagelse for velgørenhed og almennytteMomsfritagelse og -godtgørelseVejledning til virksomheder
18-01-21Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
13-01-21Anmeldelse / Afgiftsfritagelse / AfgiftsnedsættelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBlanket
11-01-21Motorstyrelsen udsender nye tilslutningsaftaler til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
08-01-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-01-21Eksportører kan midlertidigt bestille prøvemærker til eksport via MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-01-21Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægtereKapitalSystemvejledning
31-12-20Ændring til bekendtgørelse om registrering af køretøjer og bekendtgørelse om registreringsafgiftMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - ændring af toldsatser og nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-12-20EU-Kommissionen indleder antidumpingprocedure vedrørende vindmølletårne af stål med oprindelse i KinaErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-12-20Antidumping- og udligningstold på varer, der tilgår kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone.Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-12-20Ny lovgivning – skærpet indsat mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
22-12-20Ny lovgivning – bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbudspriser og salgspriserMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
22-12-20Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
22-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-12-20Ny tariferingsforordningTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-12-20Rettelse til Toldtariffen - Afskaffelse af told på visse varerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-12-20KN 2021 – ændringerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-12-20Orientering om fremsættelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet – aftale om grøn omstilling af vejtransportenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
17-12-20Ny tariferingsforordningTariferingNyhedsbrev til virksomheder
17-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-12-20Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + eKapitalSystemvejledning
15-12-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-12-20Orientering om indgået politisk aftale om grøn omstilling af vejtransportenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-12-20Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2020Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
03-12-20Udskydelse af varslet ændring i Motorregistret af servicen Sekundære ErhvervsaktørerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-11-20Varsel af ændringer i Motorregistret: Nye felter for leasing- og udlejningskøretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder