Dato f.off.OverskriftEmneType
16-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-09-21Mauritius får undtagelse fra oprindelsesreglerne for 100 tons saltet slangemakrel (HS ex 0305 69 80)Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-09-21Anvendelse af varebilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftVejledning til virksomheder
03-09-21Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-08-21Fejl i Motorregistret for visse værditabsberegninger foretaget fra og med 1. juni 2021Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
23-08-21Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
13-08-21Orientering om regler for faste prøveskilte i forbindelse med udløb af tilladelse og forsikringsophørMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
09-08-21Spørgsmål og svar fra Motorstyrelsen vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129)Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-08-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-08-21Begrænset adgang til at betale i motorekspeditionerne fra 1. juli 2021Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-08-21Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-08-21Udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenormMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
02-08-21Moms ved EU-varehandelOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseVejledning til virksomheder
30-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-07-21EU-salg uden moms - systemvejledningIT-løsninger for moms + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
26-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-07-21Dokumentation for klargøringsfradragMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
13-07-21KlagevejledningEksport og proviantering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-07-21Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
12-07-21Nye afgiftssatser for CFC- og drivhusgasserMiljøafgifterNyhedsbrev til virksomheder
12-07-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-07-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-07-21Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-07-21Dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøjMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-07-21Varsling af serviceændring i Motorregistret - Sekundære ErhvervsaktørerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-06-21Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-06-21eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
29-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-06-21Vejledning til afgiftsberegning - P30, P31, P32 og P32U - PensionsafgiftPensionsafgiftSystemvejledning
25-06-21Solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
22-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder