Dato f.off.OverskriftEmneType
06-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-07-20Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold/udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-07-20eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
10-07-20Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
09-07-20Håndtering af leveringsomkostninger ift. registreringsafgift for brugte køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
07-07-20Ophævelse af tariferingsforordning, nye tariferingsforordninger og ændring af forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
07-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-07-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-06-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-06-20Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
23-06-20eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
23-06-20Gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse stigerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-06-20Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
19-06-20Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
16-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-06-20Fra den 1. juli 2020 er det ikke længere muligt at være selvanmelder ved eksport af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
12-06-20Motorekspedition i Høje Taastrup åbner igen den 22. juniMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-06-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære ErhvervsaktørerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-06-20Tariferingsforordninger, forklarende bemærkninger og ændring af teksten til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
10-06-20Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og kontieKapitalKendelse
05-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-06-20Motorekspeditioner i Aalborg, Aarhus og Odense åbner igen den 10. juni 2020Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
28-05-20Nyt fra Motorstyrelsen: Bilag til nyhedsbrev - Eksempler på placering af sidemonterede nummerplader på motorcyklerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
28-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-05-20System guide for declarations regarding section 21 of PALPensionsafkastbeskatning (PAL) + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + eKapitalGuides for businesses
22-05-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-05-20Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + eKapitalSystemvejledning
20-05-20Indberetningsvejledning til etableringskontosystemet (EIS) 2019/2020TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
20-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-05-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-05-20Udenlandske chauffører kan igen få prøvemærker til eksportMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
13-05-20Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2020Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-05-20Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHSTariferingNyhedsbrev til virksomheder