Dato f.off.OverskriftEmneType
20-01-20Rettelelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-01-20Momsrefusion, Brexit og overgangsordningenAndet om moms + IT-løsninger for moms + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseNyhedsbrev til virksomheder
16-01-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterKontingenter + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-01-20Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019IT-løsninger for ejendommeKendelse
13-01-20Legal guide: How to avoid transfer pricing double taxation (C.D.11.15)Transfer pricingGuides for businesses
13-01-20Legal guide: Mutual Agreement Procedure (C.F.8.2.2.25)Transfer pricingVejledning til virksomheder
10-01-20Aktiesparekonto - indberetning for 2019eKapitalKendelse
10-01-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-12-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-12-19Godtgørelse af visse punktafgifter på varer, der anvendes til humanitære formålIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teNyhedsbrev til virksomheder
19-12-19Ny release til Motorregistret - eksportgodtgørelse, straks-ibrugtagningMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-12-19eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
19-12-19eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
19-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-12-19Ny release til Motorregistret - eksportgodtgørelse, straks-ibrugtagningMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-12-19Opbygning af chassiskøretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
18-12-19Moms ved EU-varehandelOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseVejledning til virksomheder
18-12-19Afgiften på nødder bliver afskaffet den 1. januar 2020Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teNyhedsbrev til virksomheder
17-12-19Nye regler fra den 1. januar 2020 ved leasing af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
16-12-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift for biler indregistreret før 14. september 2018 med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metodenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
16-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-12-19EU-salg uden momsIT-løsninger for moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerVejledning til virksomheder
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-12-19eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
09-12-19Præcisering af krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-19Fristen for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere udskydesMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-12-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
04-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-19Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
03-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-12-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 63. session)Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-11-19Indberetningsvejledning om Indlån 2019eKapitalSystemvejledning
27-11-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-11-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-11-19Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
25-11-19Nyt krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer, samt en udvidelse af kredsen af virksomheder og personer, som kan kontrolleres efter registreringsafgiftsloven, træder i kraft den 1. januar 2020Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
21-11-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-11-19Ny lovgivning ved godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-11-19Ny release til Motorregistret – fejlrettelserMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-11-19Ny KN 2020TariferingNyhedsbrev til virksomheder
15-11-19Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldereMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
13-11-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - November 2019Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-11-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-11-19Rettelser for køretøjer, der ved registreringssyn eller andre handlinger i Motorregistret fejlagtigt er blevet påført forkerte brændstofforbrugstalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
04-11-19Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2019Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
31-10-19Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2019Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
30-10-19Indberetningsvejledning for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO)eKapitalSystemvejledning