Dato f.off.OverskriftEmneType
13-09-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
11-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelseMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-09-19Fejl i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-09-19Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-09-19Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendesMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-08-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-08-19Ny forklarende bemærkning til position 3004TariferingNyhedsbrev til virksomheder
28-08-19Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - August 2019Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
16-08-19eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
15-08-19Rettelse til toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-08-19eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-08-19eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
01-08-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
31-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - EUCJ C-104/16P (Western Sahara)OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Oprindelse - EU og Japan aftalen - Anvendelse af artikel 3.16, stk. 3.OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
26-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-07-19Oprindelse – EU-Japan aftalen – EU mailboks – spørgsmål fra EU virksomhederOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
22-07-19Oprindelse - Anvendelse af EUTK artikel 78OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
17-07-19Anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
16-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-07-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. juli 2020Tarifering + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
11-07-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2019Tarifering + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
11-07-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 61. og 62. session)TariferingNyhedsbrev til virksomheder
11-07-19Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
08-07-19Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
05-07-19Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
04-07-19Øget fokus på selvanmelderes adfærdMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafNyhedsbrev til virksomheder
04-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-06-19Fra den 1. juli 2019 indføres registreringsmulighed som oplagshaver i emballageafgiftslovenGenerelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
27-06-19Sådan overfører du en fil med købsoplysninger i momsrefusionssystemetAndet om moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
26-06-19Tinglysningsafgiftsloven ændres den 1. juli 2019TinglysningsafgiftNyhedsbrev til virksomheder
26-06-19Introduction of distance selling provisions in the Danish CFC Tax Act, the Danish Act on Taxes on Ice Cream and the Danish Act on Various Excise DutiesIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
25-06-19Ny forklarende bemærkning til underpos. 0408 99 80TariferingNyhedsbrev til virksomheder
20-06-19Retningslinjer for værdifastsættelse af højrestyrede bilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-06-19Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikatEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
19-06-19Indførelse af fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftslovenGenerelt om punktafgifter + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdNyhedsbrev til virksomheder

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter