Dato for udgivelse
15. august 2000
Resumé

Ligningsrådet har på sit møde i dag godkendt, at pensionister ikke skal betale skat, når de modtager en rejse af deres kommune.


Ligningsrådet har på sit møde i dag godkendt, at pensionister ikke skal betale skat, når de modtager en rejse af deres kommune.
 
I forbindelse med forårets megen omtale i medierne af at Farum Kommune har arrangeret og betalt rejser til Grand Canaria for pensionister i kommunen, blev der rejst spørgsmål om, den enkelte pensionist skal beskattes af værdien af en sådan frirejse. Ligningsrådet har - på skatteministerens opfordring - taget stilling til dette spørgsmål på sit møde den 15. august 2000.
 
Ligningsrådet er nået frem til følgende afgørelse:
 
Efter ligningslovens § 7, litra j er ydelser efter bl.a. lov om social service og lov om aktiv socialpolitik skattefri for modtageren, når ydelserne går til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren.
 
Socialministeriet har i forbindelse med spørgsmålets vurdering udtalt, at udgifterne er afholdt med hjemmel i § 65 i lov om social service.
 
Det er Ligningsrådets opfattelse, at sådan som rejserne og de ydelser, der er givet pensionisterne i Farum Kommune, er beskrevet i Socialministeriets udtalelse, er de skattefri for modtagerne med hjemmel i ligningslovens § 7, litra j.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter