GB art. 168-172
Ved værdiansættelsen af varer faktureret i udenlandsk valuta, skal  omregning til danske kroner foretages efter følgende regler:
 
Valutaer, der noteres af Nationalbanken
De valutakurser, der noteres af Danmarks Nationalbank den næstsidste onsdag i en måned, skal anvendes ved fortoldning i den følgende kalendermåned. Kurserne offentliggøres i aviserne dagen efter noteringen i Nationalbanken. Hvis der ikke noteres en kurs den næstsidste onsdag i en måned, f.eks. fordi den pågældende dag er helligdag, anvendes i stedet den kurs, der er noteret senest forud for den pågældende onsdag.
 
En række aviser offentliggør dagligt en liste over de aktuelle omregningskurser, herunder også de aktuelle såkaldte toldkurser. Det er for tiden Berlingske Tidende, Børsen, Erhvervsbladet og Morgenavisen Jyllands-Posten.
 
I tilfælde af store kursudsving, f.eks. i forbindelse med revaluering eller devaluering af en valuta, ændres toldkurser efter følgende regler: 
 
Skat foretager hver onsdag en sammenligning af kurserne den pågældende onsdag med de gældende månedskurser. Konstateres det ved denne sammenligning, at en kurs afviger med 5% eller mere fra månedskursen, erstatter den månedskursen med virkning fra den følgende onsdag.
 
De aviser (Berlingske Tidende, Børsen, Erhvervsbladet, Morgenavisen Jyllands-Posten), der offentliggør toldkurserne, bliver underrettet om ændring af månedskursen.
 
De månedlige toldkurser og eventuelle ændringer på grund af 5% afvigelser kan findes på Skats hjemmeside på Internettet. Adressen er: www.skat.dk ("valutakurser").

Valutaer, der ikke noteres af Nationalbanken
Ved omregning af valutaer, der ikke noteres af Danmarks Nationalbank,  anvendes den senest noterede sælgerkurs for den pågældende valuta. Oplysning herom kan fås hos pengeinstitutterne. Har pengeinstitutterne forskellige kurser for valutaen, anvendes den kurs, der er gængs ved handelsforhold, og som ikke indeholder særlige vekselgebyrer o.lign.
 
Særlig omregningskurs
Er der mellem køber og sælger indgået aftale om at anvende en fast omregningskurs, anvendes den også ved ansættelse af toldværdien. Det er en forudsætning, at betalingen til sælgeren baseres på denne kurs.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter