Ved angivelse af varer til forenklet ekspresfortoldning skal udfyldes følgende rubrikker efter de i afsnit A.2.1 nævnte regler:

 • Internt nummer,
 • Transportmidlets forventede ankomstdag,
 • Transportmidlets forventede ankomsttidspunkt,
 • Transportmidlets faktiske ankomstdag,
 • Transportmidlets faktiske ankomsttidspunkt
 • A. Ekspeditionssted,
 • 1. Angivelsesart,
 • 3. Formularer,
 • 5. Vareposter,
 • 6. Kolli i alt,
 • 8. Modtager/nr.,
 • 14. Klarereren/.,
 • 15. Afsendelsesland,
 • 18.1 Transportmidlets identitet ved ankomsten,
 • 18.2 Transportmidlets nationalitet ved ankomsten,
 • 19. Container,
 • 21. Aktive transportmiddels nationalitet,
 • 25. Transportmåde ved grænsen,
 • 31.1 Kolli mærke og nummer,
 • 31.2 Containernummer,
 • 31.3 Kolliantal,
 • 31.4 Kolli art,
 • 31.5 Varebeskrivelse,
 • 32. Varepostnummer,
 • 33. Varekode,
 • 34. Oprindelsesland,
 • 35. Bruttomasse (kg),
 • 38. Nettomasse (kg),
 • 40. Summarisk angivelse/Forudgående dokument,
 • 41. Supplerende enheder,
 • 44.1 Bevillingsnummer,
 • 44.2 Certifikatkode,
 • 44.2a Certifikatnummer,
 • 44.3 Varebestemmelser,
 • 44.5 Transportdokument,
 • 44.6 Supplerende vareoplysninger,
 • 46. Statistisk værdi,
 • 54. Sted/dato og underskrift.