I denne vejledning kan du læse, hvordan udenlandske virksomheder kan få refunderet momsen på varer og ydelser, som købes i Danmark.

Momsen i Danmark er på 25 procent. Inden for detailhandlen er momsen indregnet i den samlede købspris og udgør så 20 procent heraf.

Momsrefusion sker ved, at du udfylder og sender en særlig blanket vedlagt købsbilaget til:

Skattecenter Tønder
8/13 moms
Pioner Alle 1
DK- 6270 Tønder

Vær opmærksom på at ansøgningsfristen er på 6 måneder efter det år, ansøgningen vedrører.

Blanketten kan du få enten hos et skattecenter eller via www.skat.dk - under Virksomhed - Blanketter - blanketnr. 31.004.

I de følgende afsnit kan du læse om kravene for at få moms refunderet, samt om hvordan blanketten udfyldes.

Mere information
Har du flere spørgsmål vedrørende ordningen, kan du kontakte Skattecenter Tønder.

Tlf. +45 7222 1818
Fax. +45 7222 1919
E-mail via SKATs kontaktside