Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.7.4.3  Udøvelse af skøn.