Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
13-07-18SKM2018.383.SRMomsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorterBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
13-07-18SKM2018.382.HRLønsumsafgiftspligt for zoologiske haver - lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 – zoologiske anlæg ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for ”aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed”DomLønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift
12-07-18SKM2018.381.SRMoms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en appBindende svarMomspligt
12-07-18SKM2018.380.BRRettidig administrativ klage, jf. skatteforvaltningslovens § 35 aDomNår man vil klage
12-07-18SKM2018.379.SRMomsfritagelse for undervisning i trampolincenterBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
10-07-18SKM2018.378.SRVærdifastsættelse ved overdragelse af næringsejendom og ikke-næringsejendommeBindende svarPersonlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver
10-07-18SKM2018.377.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløbDomPersonlig indkomst
10-07-18SKM2018.376.HREn nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbytteDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
10-07-18SKM2018.375.SRNæringsejendom ikke omfattet af værdiansættelsescirkulæretBindende svarPersonlig indkomst + Arv og gaver
10-07-18SKM2018.374.SRAffaldspose ikke anset for afgiftspligtigBindende svarMiljøafgifter
10-07-18SKM2018.373.SRVarmeværk – anden virksomhed - datterselskabBindende svarSelskabsbeskatning
10-07-18SKM2018.372.DEPSKM-meddelelse vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kirgisistan m.fl.SKM-meddelelseUdenlandsk indkomst
10-07-18SKM2018.371.SRFast driftssted - SalgsmedarbejdereBindende svarSelskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst
10-07-18SKM2018.370.SRCredit for skat betalt i udlandetBindende svarSelskabsbeskatning
10-07-18SKM2018.369.SROverførselsreglen – transparensBindende svarSelskabsbeskatning
10-07-18SKM2018.368.ØLRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvigDomFradrag
10-07-18SKM2018.367.BRRette indkomstmodtager – konsulentarbejde – omgørelseDomPersonlig indkomst
09-07-18978-87-417-0354-1TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
09-07-18SKM2018.366.LSRSpørgsmål om momsfrit salg af ejerlejlighed til alment boligselskabAfgørelseMomspligt
09-07-18SKM2018.365.LSREventuel skattefrihed ved salg af ejerandele i samejet ejendomAfgørelseEjendomsavancebeskatning
09-07-18SKM2018.364.LSRLån over mellemregningskontoen anses som udbytteAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
09-07-18SKM2018.363.LSRSpørgsmål om udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefriAfgørelsePersonlig indkomst
09-07-18SKM2018.362.LSRVærdi af fri boligAfgørelsePersonlig indkomst
06-07-18SKM2018.361.BRFradrag for grundforbedringer – vejanlæg – sagsomkostningerDomEjendomsvurdering
06-07-18SKM2018.360.ØLRDokumentation for udtræden af kommanditselskabDomPersonlig indkomst
06-07-18SKM2018.359.BRKonkrete indsætninger – skærpet bevisbyrde - dokumentationDomPersonlig indkomst
06-07-18 Moms - transport - udførsel af varer - skærpelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalAndet om lønsumsafgift + Andet om moms + Momsfritagelse og -godtgørelse
06-07-18 Momsfritagelse vedrørende skibe og disses faste udstyr – genoptagelse – udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
05-07-18SKM2018.358.BROmfang af grundværdiforbedrende kloakledninger – skærpende påstand fra SkatteministerietDomEjendomsvurdering
05-07-18SKM2018.357.SKTSTSKM-meddelelse om afskæring af TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelse og årsopgørelseSKM-meddelelseTastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
05-07-18SKM2018.356.SROverførsel til eneanpartshaver - Ikke fejlekspeditionBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-07-18SKM2018.355.BREjendomsværdi – ubebygget ejendom - genoptagelseDomEjendomsvurdering
03-07-18SKM2018.354.LSRDødsbos skattepligt - ForskudsskatterAfgørelseDødsboer
03-07-18SKM2018.353.LSRTilbagebetaling af moms på brugte demobilerAfgørelseOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
03-07-18SKM2018.352.SROffentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområdeBindende svarAndet om moms + Momspligt + Momsgrundlag
03-07-18SKM2018.351.VLRToldkodeks – hæftelse for told og importmoms – varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EUDomErhvervsmæssig import
03-07-18SKM2018.350.SKTSTAktindsigt i interne dokumenter - styresignalStyresignalGenerelt om Skatteministeriet
02-07-18SKM2018.349.SKTSTRetningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelserSKM-meddelelseProcessuelle bestemmelser
02-07-18SKM2018.348.SKTSTStyresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler – StyresignalStyresignalOrganisation
02-07-18978-87-417-0170-7Toldtariffen 2018-3Juridisk vejledningTarifering
02-07-18SKM2018.347.ØLRIsoleret bevisoptagelse - verserende sag – Skatteankestyrelsen - afvistDomNår man er part i en sag

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter