Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
13-09-19SKM2019.447.SRRegistreringspligt – udenlandsk firmabil – bruger af køretøjBindende svarMotor - Indregistrering og vægtafgift
13-09-19SKM2019.446.SRRegistreringspligt – skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj – anvendelse og opbevaring af køretøj i DanmarkBindende svarMotor - Indregistrering og vægtafgift
13-09-19SKM2019.445.VLRFri bil – hovedaktionærDomPersonlig indkomst
12-09-19 Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
12-09-19SKM2019.444.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristenDomPersonlig indkomst
11-09-19SKM2019.443.BRRegistreringsafgift – Svensk indregistreret Ferrari – Bopæl i Danmark – Afgiftsfritagelse – BrugeraftaleDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
11-09-19SKM2019.442.LSRForhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst vedrørende fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskabAfgørelseTransfer pricing
11-09-19SKM2019.441.SRMomsfritagelse af merkøbsydelser omfattet af servicelovens §83, stk. 1Bindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
10-09-19SKM2019.440.SRFri bil - overdragelse mellem interesseforbundne parter.Bindende svarPersonlig indkomst
10-09-19SKM2019.439.BROverførsler til bankkonto – frist for ekstraordinær genoptagelse – ugyldighedDomPersonlig indkomst
10-09-19SKM2019.438.BRIndeholdelse af A-skat og AM-bidrag – forpligtet og hæftede for disse beløb - indberetningspligtDomRettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling
10-09-19SKM2019.437.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformerSKM-meddelelseVirksomheder + Kontrolbestemmelser
10-09-19SKM2019.436.VLRStraf – gaveafgiftssvig - bogføringDomStraf
10-09-19SKM2019.435.BRKorrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parterDomMomsgrundlag
05-09-19SKM2019.434.BRGrundværdi-fradrag for forbedringer-tilslutningsafgifter-dokumentationDomEjendomsvurdering
05-09-19SKM2019.433.SRMoms - opbevaring af paller - vare eller ydelseBindende svarHandel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt
05-09-19SKM2019.432.SRMoms - netbutik - fordelsklubBindende svarMomspligt + Momsgrundlag
05-09-19SKM2019.431.SROphævelse af trust og samtidig overførelse af kapitalen til en dansk forvaltningsafdelingBindende svarArv og gaver + Personlig indkomst
03-09-19SKM2019.430.SRGebyr opkrævet på vegne af offentlig myndighedBindende svarAndet om moms
03-09-19978-87-417-0539-2Toldtariffen 2019-4Juridisk vejledningTarifering
03-09-19SKM2019.429.SRLevering af brændstof til skibe i udenrigsfart - momsfritagelseBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
02-09-19 15-2156199System teknisk 
02-09-19SKM2019.428.SRTuristkort - Voucher til flere formål i momsmæssig forstandBindende svarAndet om moms
02-09-19SKM2019.427.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-09-19SKM2019.426.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-09-19SKM2019.425.BRTilsidesættelse af regnskab - skønsmæssig forhøjelse af skat og moms - maskeret udlodningDomSelskabsbeskatning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter