Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
10-07-20SKM2020.312.SRIkke fast driftssted i Danmark da der var tale opgaver af forberedende eller hjælpende karakter og overnatningBindende svarSelskabsbeskatning
09-07-20SKM2020.311.HRStraf – skattesvig – aktier – spørgsmål om oplysningspligt– frifindelseDomStraf
09-07-20SKM2020.310.SRPartnerselskab - lønmodtager - afkast af investeringBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
09-07-20SKM2020.309.SRMomsfritagelse - sport - E-sportBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
07-07-20SKM2020.308.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sædeBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
07-07-20SKM2020.307.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sædeBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
07-07-20SKM2020.306.ØLRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvognDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-07-20SKM2020.305.SRMoms - overdragelse af kreditkøbsaftale med ejendomsforbeholdBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
07-07-20SKM2020.304.BRIndsætninger på bankkonti - udeblivelsesdomDomPersonlig indkomst
06-07-20SKM2020.303.HRFradrag for driftsomkostninger – statsskattelovens § 6, litra a – royaltybetalinger – koncernforbundne selskaber (dissens)DomTransfer pricing
06-07-20SKM2020.302.BREjendomsværdiskat af ”færdigbygget” sommerhus og den korte ligningsfristDomEjendomsværdiskat
06-07-20SKM2020.301.VLRStraf – momssvig – betinget - sagsbehandlingstidDomStraf
06-07-20SKM2020.300.ØLRStraf – registreringsafgift - ejerskabDomStraf
06-07-20SKM2020.299.ØLRFradrag for ”endeligt” underskudDomFradrag og afskrivninger
03-07-20SKM2020.298.SKTSTStyresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere landeStyresignalSelskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
03-07-20 Toldtariffen 2020-3Juridisk vejledningTarifering
03-07-20SKM2020.297.SKTSTGenoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT - styresignalStyresignalVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
03-07-20SKM2020.296.SRDirektør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktørBindende svarSelskabsbeskatning
03-07-20SKM2020.295.VURDSTAfskæring af adgang til genoptagelse fra og med den 1. november 2020 af ejendomsvurderinger, der er foretaget eller foretages efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88 eller den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendommeStyresignalEjendomsskat + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering
02-07-20SKM2020.294.SRMomsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksportBindende svarHandel med udlandet og betalingspligtige personer
02-07-20SKM2020.293.SROmkvalificering af skattepligtig udbytteudlodning til et likvidationsprovenu - anskaffelsessummen kunne fratrækkes ved opgørelse af gevinst på anparterne - omfattet af LL § 3Bindende svarSelskabsbeskatning
02-07-20SKM2020.292.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - managing partnerBindende svarVirksomheder
02-07-20SKM2020.291.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - partnerBindende svarVirksomheder
02-07-20SKM2020.290.SRLigningslovens § 4 -partnerselskab - rette indkomstmodtager - seniorpartnerBindende svarVirksomheder
02-07-20SKM2020.289.LSRUdenlandsk pensionsopsparing – overgangsregler – skift af porteføljemanager – overdragelse af ordningerne ved arvAfgørelseUdenlandsk indkomst
02-07-20SKM2020.288.SRMellemholdingselskab - egne aktier - cross holding - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig statusBindende svarSelskabsbeskatning
02-07-20SKM2020.287.LSREksportgodtgørelseAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
02-07-20SKM2020.286.LSREksportgodtgørelseAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
02-07-20SKM2020.285.SREjendomsavance - succession - yderligere vederlagBindende svarEjendomsavancebeskatning
01-07-20SKM2020.284.SRMellemholdingselskab - egne aktier - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig statusBindende svarSelskabsbeskatning
01-07-20SKM2020.283.SRVærdiansættelse – provenu fra tilbagesalg af aktier anset som skattefrit udbytte - skattefrie omstruktureringer uden tilladelseBindende svarSelskabsbeskatning
01-07-20SKM2020.282.SRGrænseoverskridende, omvendt lodret fusion - betingelser opfyldt - ikke grundlag for tilsidesættelse efter ligningslovens § 3Bindende svarSelskabsbeskatning
01-07-20SKM2020.281.SRMoms - kompensationsbeløb - levering mod vederlagBindende svarMomspligt + Momsgrundlag