Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
23-01-20SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorerDomFradrag og afskrivninger
23-01-20SKM2020.35.SREn række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 CBindende svarSelskabsbeskatning
23-01-20SKM2020.34.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 17 - forrentning af negativ skatBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
23-01-20SKM2020.33.SRSportsudøver i udlandet - Køb af bolig i Danmark - Fuld skattepligtBindende svarUdenlandsk indkomst
23-01-20SKM2020.32.SRErhvervsmæssig beskæftigelse - Fuld skattepligt - Skattemæssigt hjemstedBindende svarUdenlandsk indkomst
22-01-20 Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636Udkast til styresignalMomsgrundlag
22-01-20SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - RegistreringsafgiftAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
22-01-20SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiverAfgørelseTransfer pricing
21-01-20SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatterAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
21-01-20SKM2020.28.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringspladsBindende svarAndet om moms
21-01-20SKM2020.27.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringspladsSystem tekniskAndet om moms
21-01-20SKM2020.26.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringspladsSystem tekniskAndet om moms
21-01-20SKM2020.25.ØLRTarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 85287190DomTarifering
21-01-20SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelseAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
21-01-20SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradragAfgørelsePersonlig indkomst
21-01-20SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.DomVirksomheder
21-01-20SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamperDomVirksomheder + Personlig indkomst
20-01-20SKM2020.20.SRLeasing - bil - opgørelsesmetodeBindende svarFradrag og afskrivninger
20-01-20SKM2020.19.SRDobbeltdomicil - hjemmehørendeBindende svarUdenlandsk indkomst
20-01-20SKM2020.18.SRMoms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhedBindende svarAndet om moms
20-01-20SKM2020.17.SANSTHenstandAfgørelseAfdragsordninger og henstand
17-01-20SKM2020.16.VLRStraf - momssvig - bogføringsskikDomStraf
17-01-20SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i DanmarkDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
16-01-20SKM2020.14.HRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.DomNår man ønsker en sag genoptaget
16-01-20SKM2020.13.SRElafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrugBindende svarEnergi og kuldioxid
15-01-20SKM2020.12.SRGodtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskabBindende svarEnergi og kuldioxid
15-01-20SKM2020.11.SRMoms - Kommunes salg af fast ejendomBindende svarByggeri
13-01-20 Genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - udkast til styresignalUdkast til styresignalVirksomheder
13-01-20SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningenAfgørelseSelskabsbeskatning
09-01-20SKM2020.9.SRTrust - fast driftssted i Dannmark - skattemæssig transparentBindende svarSelskabsbeskatning
08-01-20SKM2020.8.SRTinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætningBindende svarTinglysningsafgift
07-01-20SKM2020.7.SRMoms - elektronisk ydelse - opbevaring af varerBindende svarMomspligt
07-01-20SKM2020.6.VLRStraf – momssvig – beregning af momsunddragelsen – flere tiltalte – successive selskaberDomStraf
07-01-20 Toldtariffen 2020-0Juridisk vejledningTarifering
03-01-20SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktionAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
02-01-20SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - ÆgtefællesuccessionAfgørelseVirksomheder
02-01-20SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig successionAfgørelseFradrag og afskrivninger
02-01-20SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægtAfgørelseSelskabsbeskatning