Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
12-04-21SKM2021.195.SRMoms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløbBindende svarAndet om moms
12-04-21SKM2021.194.SKTSTÆndring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - styresignalStyresignalAndet om moms
12-04-21SKM2021.193.SRSolcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
12-04-21SKM2021.192.SRSelskabsskattelovens § 2 D - nytegning af aktierBindende svarSelskabsbeskatning
09-04-21SKM2021.191.BRDirektørs mellemregning med selskab - Lån eller løn – Dokumentation for reelt låneforhold – Statsskattelovens § 4DomPersonlig indkomst
09-04-21SKM2021.190.BRKunstnervirksomhed – arkitektvirksomhed – én eller flere virksomheder – erhvervsmæssig virksomhed – sygdomDomPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
09-04-21SKM2021.189.LSRBetingelser for momsfritagelse - Forenings salg af øl, vin, bøger mv.AfgørelseMomsfritagelse og -godtgørelse
09-04-21SKM2021.188.LSRFradrag for tab på debitorerAfgørelseFradrag og afskrivninger
08-04-21SKM2021.187.ØLRArbejdsudleje - byggeopgaverDomUdenlandsk arbejdskraft
07-04-21SKM2021.186.BREkstraordinær genoptagelse – skattepligt - forskerskatteordningenDomPersonlig indkomst
07-04-21 Toldtariffen 2021-2Juridisk vejledningTarifering
06-04-21SKM2021.185.BRFri bil – abonnement til alarmsystem – valutaindsætningDomPersonlig indkomst