Hvis du er i tvivl om den korrekte varekode i Toldtariffen

Du kan med fordel bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen henhører under. Når du har fundet varekoden, kan du også se satsen på den tarifmæssige importtold. Se dog afsnittet FORBEHOLD midt på siden.

eVITA er et elektronisk søgeværktøj. Det indeholder bl.a.:

  • Toldtariffens varekoder med varebeskrivelse (Toldtariffens bind 1-2)
  • Toldsatser (tarifmæssige)
  • Supplerende mængdeenheder
  • Toldtariffens afsnits- og kapitelbestemmelser
  • Forklarende bemærkninger til Toldtariffen (Forklarende bemærkninger bind 1-5)
  • Nyheder (ændringer af varekoder siden forrige opdatering)

Anvendelsen af eVITA har IKKE retsvirkning for varers tarifering. 
Du kan anmode om Bindende Tariferings Oplysning, også kaldet BTO. Anmodningen skal ske skriftligt og sendes til Skattecenter København, Sluseholmen 8 B, 2450 København SV eller Skattecenter Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Hent blanketten Anmodning om Bindende Tariferings Oplysning (i pdf-format) med udførlig udfyldningsvejledning.

FORBEHOLD:
Specielle toldforhold (som fx antidumpingtold, toldsuspensioner, toldpræferencer mm) fremgår ikke.
Varebestemmelser
(bogstavmarkeringer A - Å) kan i visse situationer mangle eller ikke være retvisende.
Disse oplysninger kan du finde i den webbaserede Toldtarif: Toldtariffen (Taric).

Opdatering den første i hver måned
Når du bruger eVITA skal du være opmærksom på, at der kan være foretaget ændringer af Toldtariffens varekoder mv. Du kan se mere om eventuelle ændringer, som ikke pt. er opdateret i eVITA, under Nyheder i Mere information nedenfor.

Mere information: 

Vejledninger mm - relevante links

Nyheder

Hvordan anvendes eVITA

Varekoder til INTRASTAT og eksport

Tekniske forhold - Systemkrav

Fik du svar på dine spørgsmål?