Afsnit A.F.1.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.1 og C.A.7.3 om rejseudgifter og fradrag herfor.