Hvis erhvervsvirksomheden afhændes eller ophører, kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis den skattepligtige inden 2 år efter afhændelsen eller ophøret overtager en anden virksomhed.

Ophører skattepligten for en person eller et selskab, en forening eller fond mv., kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis personen, selskabet, foreningen eller fonden inden 2 år efter skattepligtsophøret på ny bliver fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed.Når den skattepligtige afgår ved døden, skal der efter lovens § 10, stk. 4, ikke ske efterbeskatning, når den efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling i henhold til DBSL § 59, stk. 1, om uskiftet bo.