Denne vejledning fortæller om told, moms og registreringsafgift ved indførsel af en brugt personbil fra udlandet.

Den mere konkrete anmeldelse til afgiftsberigtigelse sker ved at udfylde anmeldelsesblanket 21.016. Blanketten afleverer du til SKAT.

På SKATs hjemmeside findes også en oversigt over værdifastsættelser foretaget af SKAT inden for det seneste år samt en regnemaskine, hvor du selv kan beregne afgiften for et konkret køretøj ud fra køretøjets nuværende markedspris her i landet og køretøjets oprindelige nypris.

Vejledningen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at ringe til SKAT på tlf. 72 22 18 18.