Oplysninger om erhvervsejendomme til BBR

SKAT er i gang med at indsamle mere detaljerede data for ejendomme til erhverv, landbrug og skovbrug, der, som noget nyt, skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Nyregistreringen sker for at BBRs oplysninger om erhvervsejendommene kan danne grundlag for ejendomsvurderingen, ligesom oplysningerne også bruges af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og den finansielle sektor (fx forsikringsselskaber og realkreditinstitutter).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?