Selskabs- og fondsselvangivelsen indberettes digitalt i det nye TastSelv Selskabsskat. Det gør du via TastSelv Erhverv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.