Når du flytter fra Danmark er det dit arbejde og din bopæl, der afgør, hvor du skal betale skat og af hvad.

Vi anbefaler, at du ringer til SKAT på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har frameldt dig på Folkeregisteret. Vi tager stilling til din skattepligt med det samme, hvis det er muligt, og vejleder dig ellers i, hvad du skal sende til SKAT om din fraflytning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.