Omregistrering

Den nye ejer skal omregistrere eller afmelde køretøjet inden tre uger. Bliver det ikke gjort, kan sælger bede SKAT afmelde køretøjet.

Du kan omregistrere dit nye køretøj på tre måder:

Omregistrer et køretøj i Motorregistret

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?