Personer kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsbeviser, hvis SKAT har fået oplysning om købene af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

Tab på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der opstår i indkomståret 2015 eller senere, skal være selvangivet, for at tabet kan fremføres til modregning i efterfølgende år.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?