Registrering for og betaling af lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.

Indberet lønsumsafgift

Registrer din virksomhed for lønsum på indberet.virk.dk

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?