Hvis du har fået en årsomvurdering (fx ved nybyggeri eller ombygning) i 2017, kan du klage til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal modtage din klage senest den 1. juli 2018.

Fristen for at klage over 2013, 2014, 2015 og 2016 er overskredet.

Send din klage til Skatteankestyrelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.