Klage over årsomvurderinger

Hvis du har fået en årsomvurdering (fx ved nybyggeri eller ombygning) i 2016, kan du klage til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal modtage din klage senest den 1. juli 2017.

Fristen for at klage over 2013, 2014 og 2015 er overskredet.

Send din klage til Skatteankestyrelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.