OECD c-b-c

Country-by-country

Den 27. januar 2016 underskrev Danmark en international aftale om automatisk udveksling af land-for-land-rapporter (engelsk: country-by-country reports, forkortet c-b-c reports). Ved direktiv 2016/881/EU (DAC4) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Fik du svar på dine spørgsmål?