Menu
Den juridiske vejledning 2014-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Moms og lønsumsafgift
Collapse D.A Moms <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.A Moms [Væsentlige ændringer]
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Expand D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Expand D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Collapse D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
D.A.13.1 Lovgrundlag
Collapse D.A.13.2 Leverancer ML § 46, stk. 1D.A.13.2 Leverancer ML § 46, stk. 1
D.A.13.2.1 Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt.
Collapse D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7
D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1
D.A.13.2.2.2 Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2 [Væsentlige ændringer]
D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3
D.A.13.2.2.4 Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4
D.A.13.2.2.5 Gas og elektricitet ML § 46, stk. 1, nr. 5
D.A.13.2.2.6 CO2-kvoter eller CO2-kreditter ML § 46, stk. 1, nr. 6
D.A.13.2.2.7 Metalskrot ML § 46, stk. 1, nr. 7
D.A.13.2.2.8 Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10
D.A.13.3 Erhvervelser ML § 46, stk. 3
D.A.13.4 Told- og afgiftsoplag ML § 46, stk. 4
D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 5
D.A.13.6 Fakturering med moms ML § 46, stk. 6
D.A.13.7 Fiskal repræsentants solidariske hæftelse ML § 46, stk. 7
D.A.13.8 Fællesregistrerede virksomheders solidariske hæftelse ML § 46, stk. 8
D.A.13.9 Solidarisk hæftelse i momskarrusel ML § 46, stk. 9 og 10
D.A.13.10 Solidarisk hæftelse ved kontant betaling ML § 46, stk. 11-13
D.A.13.11 Omvendt betalingspligt som obligatorisk princip ML § 46 a
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 Særordning for elektroniske ydelser ML 66 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.A.16 Særordning for elektroniske ydelser ML 66 [Væsentlige ændringer]
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
D.A.20 Turistkørsel med udenlandske busser ML § 73
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
F.B Europa Kommissionens Toldværdikompendie
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2014-1