Den juridiske vejledning 2014-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Moms og lønsumsafgift
Collapse D.A Moms <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.A Moms [Væsentlige ændringer]
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Expand D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Expand D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Collapse D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
D.A.13.1 Lovgrundlag
Collapse D.A.13.2 Leverancer ML § 46, stk. 1D.A.13.2 Leverancer ML § 46, stk. 1
D.A.13.2.1 Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt.
Collapse D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-7
D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1
D.A.13.2.2.2 Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2 [Væsentlige ændringer]
D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3
D.A.13.2.2.4 Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4
D.A.13.2.2.5 Gas og elektricitet ML § 46, stk. 1, nr. 5
D.A.13.2.2.6 CO2-kvoter eller CO2-kreditter ML § 46, stk. 1, nr. 6
D.A.13.2.2.7 Metalskrot ML § 46, stk. 1, nr. 7
D.A.13.2.2.8 Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10
D.A.13.3 Erhvervelser ML § 46, stk. 3
D.A.13.4 Told- og afgiftsoplag ML § 46, stk. 4
D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 5
D.A.13.6 Fakturering med moms ML § 46, stk. 6
D.A.13.7 Fiskal repræsentants solidariske hæftelse ML § 46, stk. 7
D.A.13.8 Fællesregistrerede virksomheders solidariske hæftelse ML § 46, stk. 8
D.A.13.9 Solidarisk hæftelse i momskarrusel ML § 46, stk. 9 og 10
D.A.13.10 Solidarisk hæftelse ved kontant betaling ML § 46, stk. 11-13
D.A.13.11 Omvendt betalingspligt som obligatorisk princip ML § 46 a
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 Særordning for elektroniske ydelser ML 66 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.A.16 Særordning for elektroniske ydelser ML 66 [Væsentlige ændringer]
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
D.A.20 Turistkørsel med udenlandske busser ML § 73
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
F.B Europa Kommissionens Toldværdikompendie
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2014-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A.13.2.2.8 Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres varer i form af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere. Se ML § 46, stk. 1, nr. 8-10, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Afsnittet indeholder:

 • Regel: Omvendt betalingspligt for mobiltelefoner 
 • Regel: Omvendt betalingspligt for integrerede kredsløbsanordninger
 • Regel: Omvendt betalingspligt for spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
 • Administrative regler
 • Undtagelse: Salg fra virksomheder, når salget udelukkende eller overvejende sker til private
 • Reglernes ikrafttrædelse og virkning.

Regel: Omvendt betalingspligt for mobiltelefoner

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner, fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 8, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Mobiltelefoner omfatter alle former for

 • mobile telefonapparater,
  • der er fremstillet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens
  • og benyttet på specifikke frekvenser,
  • uanset om de har anden anvendelse eller ej.
 • Herunder smartphones.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra c, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Definitionen af varetypen "mobiltelefoner" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Regel: Omvendt betalingspligt for integrerede kredsløbsanordninger

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, fra en virksomhed, etableret her i landet. 

Se ML § 46, stk. 1, nr. 9, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Integrerede kredsløbsanordninger omfatter

 • mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder
  • i den tilstand, som de er i,
  • inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra d, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Definitionen af varetypen "integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Regel: Omvendt betalingspligt for spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere, fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 10, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Spillekonsoller tager sigte på maskiner, hvis objektive karakteristika og primære funktion viser, at de er bestemt til underholdningsformål (spil). Dog med undtagelse af sådanne apparater og maskiner, som aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra h, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Afgrænsning og definition af varetyperne "spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Administrative regler

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML § 50 b, ændret ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Undtagelse: Salg fra virksomheder, når salget udelukkende eller overvejende sker til private

 • Bestemmelserne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med
  • mobiltelefoner,
  • integrerede kredsløbsanordninger,
  • spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
 • efter ML § 46, stk. 1, nr. 8-10,
 • gælder ikke for salg fra momsregistrede virksomheder,
 • hvis virksomhedernes afsætning af de pågældende varer 
  • udelukkende eller overvejende
 • sker til private forbrugere.

Se ML § 46, stk. 2, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Bemærk

ML § 46, stk. 2, har til formål at undtage detailhandlens salg fra den omvendte betalingspligt.

Undtagelsen indebærer, at virksomheder, som ikke er registreringspligtige for moms efter andre bestemmelser, kan undgå en momsregistrering efter ML § 50 b ved at indkøbe de pågældende produkter i detailhandlen.

Opgørelsen af, om der udelukkende eller overvejende er tale om salg til private forbrugere, foretages med udgangspunkt i virksomhedens samlede salg af de pågældende produkter.

En virksomhed er som udgangspunkt omfattet af undtagelsen efter ML § 46, stk. 2, hvis mere end 50 pct. af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere sker til private forbrugere.

Reglernes ikrafttrædelse og virkning

 • Indførelse af  
  • omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere efter ML § 46, stk. 1, nr. 8-10,
  • undtagelsesreglen for salg til private efter ML § 46, stk. 2, og
  • den betalingspligtige persons særskilte registreringspligt efter ML § 50 b,
 • træder i kraft den 1. januar 2014,
 • men har først virkning fra og med den 1. juli 2014.

Se ikrafttrædelses - og virkningsreglerne § 13, stk. 1, og § 13, stk. 3, jf. § 2, i lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Fik du svar på dine spørgsmål?