Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning

Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

Forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen er ændret ved § 2 i lov nr. 1745 af 27/12/2016. Ændringen indfører med virkning fra 1. januar 2017 to lempelsesregler i den situation, hvor beskatningsretten overgår til et andet land, jf. KSL § 48 E, stk. 2,

 • 30-dages regel

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL § 48 E, stk. 2, ændret således, at det i visse situationer ikke er til hinder for anvendelse af forskerskatteordningen, at beskatningsretten til en del af lønnen overgår til et andet land. Det gælder dog kun, hvis beskatningsretten ikke overgår til udlandet mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

 • Særregel for ansatte i en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Se afsnit C.F.6.1.7 - Hvor skal arbejdet udføres?

Fuld skattepligt for personer, udsendt af stat og kommuner mv.

KSL § 1, stk. 1, nr. 4, er ændret således, at det ikke længere er en betingelse for den fulde skattepligt, at den udsendte person er dansk statsborger.

Se afsnit C.F.1.5

OECD's og Europarådets bistandskonvention

Følgende lande har tiltrådt bistandskonventionen eller den tilhørende ændringsprotokol efter 31. juli 2016:

 • Andorra
 • Barbados
 • Brasilien
 • Chile
 • Israel
 • Liechtenstein
 • Malaysia
 • Marshall Islands
 • Monaco
 • Nauru
 • Niue
 • Pakistan
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Vincent
 • Samoa
 • Senegal
 • Schweitz
 • Uganda
 • Uruguay
Fik du svar på dine spørgsmål?