04.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
04.063
Formål med og beskrivelse af blanketten

Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere.

Online ansøgning
(anvendes af de fleste ansøgere)

Pdf-udgave

Hent blanket

2018

2017

2016
Du skal være opmærksom på, at vi ikke behandler ansøgninger om skattekort, hvis der er mere end 60 dage til 1. arbejdsdag. Du skal derfor vente med at søge om skattekort til der er under 60 dage til 1. arbejdsdag.

Hvis du ikke allerede har et skattepersonnummer ( CPR-nummer) og derfor skal have tildelt et sådant, kan dette tidligst  ske 21 dage før 1. arbejdsdag.

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.