Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Collapse A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.A.1 Myndighedsstruktur og kompetenceA.A.1 Myndighedsstruktur og kompetence
Expand A.A.2 Afgørelser kontra vejledningA.A.2 Afgørelser kontra vejledning
Expand A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysningerA.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger
Expand A.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippetA.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet
Expand A.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelserA.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelser
Expand A.A.6  Offentlighed og tavshedspligtA.A.6 Offentlighed og tavshedspligt
Expand A.A.7 SagsbehandlingA.A.7 Sagsbehandling
Collapse A.A.8 FristreglerA.A.8 Fristregler
A.A.8.1 Generelt om ansættelsesfrister [Væsentlige ændringer]
Expand A.A.8.2 Ændringer vedrørende skatA.A.8.2 Ændringer vedrørende skat
Expand A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifterA.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter
Collapse A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom [Væsentlige ændringer]
A.A.8.4.1 De fra 1. januar 2013 gældende regler [Væsentlige ændringer]
A.A.8.4.2 Overgangsregler [Væsentlige ændringer]
A.A.8.4.3 De før 1. januar 2013 gældende regler [Væsentlige ændringer]
A.A.8.5 Særlige frister for told
A.A.8.6 Frist for korrektion af gaveanmeldelser
A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer
Expand A.A.9 Forældelse af fordringerA.A.9 Forældelse af fordringer
Expand A.A.10 Klage og domstolsprøvelseA.A.10 Klage og domstolsprøvelse
Expand A.A.11 Syn og skønA.A.11 Syn og skøn
Expand A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetalingA.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling
Expand A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesagerA.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager
Expand A.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbeholdA.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold
Expand A.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskravA.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om genoptagelse af vurdering af fast ejendom efter vurderingsloven (VUL). Genoptagelserne sker efter reglerne i Skatteforvaltningslovens SFL §§ 33 og 33 a.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Fra 1. januar 2013 er bestemmelsen i SFL § 33 helt omskrevet og reglerne er dermed ændret gennemgribende. Ændringen er vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012.

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 er i SFL indsat ny § 33 a, der trådte i kraft 1. juli 2013.

Ændringsloven indeholder overgangsregler, der betyder, at de før 1. januar 2013 gældende regler stadig skal anvendes. For overskuelighedens skyld er disse regler medtaget i et særligt afsnit.

xVed lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre loven sker der med virkning fra den 1. januar 2018 ændringer i skatteforvaltningsloven, herunder vedrørende genoptagelse og revision i SFL § 33 og § 33 a. Disse ændringer vil blive omtalt nærmere i juridisk vejledning 2018 - 1. x

 

Fik du svar på dine spørgsmål?