Blanketnummer
21.064
Formål med og beskrivelse af blanketten

Mister du alle nummerpladerne til dit køretøj, skal du melde nummerpladerne stjålet hos politiet og derefter erklære nummerpladerne bortkomne i Motorregistret.

Læs mere om stjålne og mistede nummerplader.

Hvis du ikke bruger den digitale løsning af Motorregistret, skal du udfylde, underskrive og indsende denne blanket. Når blanketten er indsendt, kan du ringe til SKAT, hvis du har brug for at få afmeldt nummerpladerne hurtigt.

Det er kun bilens registrerede ejer, der må underskrive blanketten.

  1. Hent blanketten og udfyld den på skærmen ved at klikke i første felt og udfylde det. Skift til næste felt med tabulatortasten.

  2. Blanketten underskrives og sendes til et motorcenter.

  3. Log på som borger og følg anvisningen for at sende blanketten, eller

  4. Log på som erhverv, vælg Kontakt, vælg Send besked til SKAT og følg anvisningerne på skærmen for at sende blanketten. Virksomheder kan også vælge at sende blanketten til MRandet@skat.dk.

Hvis alle køretøjets nummerplader er bortkommet (to for biler og en for motorcykler), kan du købe et nyt sæt hos en nummerpladeoperatør, når køretøjet er blevet afmeldt.

Hvis kun en af nummerpladerne er bortkommet
Ønsker du at afmelde køretøjet, hvis kun en af køretøjets nummerplader er bortkommet, skal du også udfylde denne blanket. I det tilfælde skal du indsende blanketten sammen med den fysiske nummerplade til et af SKATs motorekspeditioner, som har samme adresse som vores motorcentre.

Se adresserne på SKATs motorcentre/ekspeditioner

 

Pdf-udgave

Hent blanket 21.064

Henvendelse rettes til
72 22 18 18