Menu

Internethandel

Der er væsentlig forskel på, om du køber dine varer indenfor eller udenfor EU.

Internethandel inden for EU

Køber du varer over nettet i et andet EU-land, indeholder prisen som hovedregel allerede moms. Du skal ikke betale told af varer, der er sendt fra et EU-land, men du skal betale særlige afgifter (punktafgifter) af nogle varer. 

 • I EU må du købe varer over nettet til eget forbrug uden at betale told og dansk moms. I nogle tilfælde skal der betales dansk moms, men det gør sælger. 
 • Varerne skal sendes til dig fra et andet EU-land. 
 • Du skal betale særlige afgifter (punktafgifter) af nogle varer som fx spiritus, kaffe og slik. Se Varer, du skal betale særlige afgifter af

Varen skal sendes fra et land inden for EU

Vær opmærksom på, at reglerne for varer, købt inden for EU, kun gælder, hvis varerne bliver sendt fra et EU-land. I nogle tilfælde kan varerne blive sendt fra et land uden for EU, selvom sælgeren er etableret i EU. I den slags tilfælde skal du følge de regler, der gælder for varer købt uden for EU, og betale told og afgifter. Det gælder for eksempel, hvis du køber varer på en engelsk hjemmeside, og varerne sendes fra Kina. Hvis du er i tvivl om, hvorfra varerne sendes, anbefaler vi, at du kontakter sælgeren.

Du skal ikke betale told og dansk moms af elektroniske ydelser, som for eksempel computerprogrammer og musik, som du køber og downloader fra en sælger i et andet EU-land.

Eksempler på afgifter på typiske grænsehandelsvarer:

Vare Afgift
Øl, pilsner 4,6 % alkohol ca.   1 kr. pr. 33 cl. flaske/dåse
Vin, almindelig bordvin ca.   8 kr. pr. 75 cl. flaske
Spiritus, 37 % alkohol ca. 55 kr. pr. 100 cl. flaske
Alkoholsodavand, 5 %  alkohol ca.   4 kr. pr. 33 cl. flaske/dåse
Chokolade, slik ca. 25 kr. pr. kg.

I den juridiske vejledning kan du både se alle de varer, som du skal betale punktafgifter af og se, hvor stor afgiften er. Det kan være svært at finde rundt i den juridiske vejledning, så SKAT anbefaler, at du ringer til os på 72 22 18 18 for at få hjælp til punktafgifterne.

De engelske kanaløer og andre områder i EU med særlige regler

Visse mindre områder i EU er ikke med i EU's moms- og afgiftsområde. Det betyder, at du skal betale moms og afgifter, når du køber varer, der bliver sendt fra disse områder. Det gælder blandt andet de engelske kanaløer (Jersey, Guernsey, Alderney og Sark) og Ålandsøerne i Finland. I disse tilfælde skal du følge reglerne for at købe varer via nettet uden for EU.

Norge

Norge er ikke med i EU. Når du køber varer fra Norge, skal du derfor følge reglerne for at købe varer på nettet uden for EU.

 

Internethandel uden for EU

Køber du varer over nettet, som bliver sendt fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale dansk moms og told. Derudover skal du betale særlige afgifter af nogle varer, som for eksempel spiritus, kaffe og slik.

 • Moms: Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kr. før fragt. Momsen beregnes af både varens pris, fragten og tolden. Du skal altid betale moms af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (cigaretter m.m.), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber.
 • Told: Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kr. før fragt. Tolden beregnes af både varens pris og fragten. Du skal altid betale told af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (cigaretter m.m.), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber.
 • Særlige afgifter: Du skal betale særlige afgifter af blandt andet spiritus, vin, øl, tobaksvarer (cigaretter m.m.), slik, dæk, engangsservice og mineralolier.
 • Gebyr: Transportøren vil ofte opkræve gebyr i forbindelse med toldbehandlingen. SKAT har ikke noget med dette gebyr at gøre.

Der gælder særlige regler for:

 • Spiritus, vin, øl, tobaksvarer (cigaretter m.m.):
  Du skal altid betale moms, told og eventuelt særlige afgifter af disse varer, uanset hvor meget du køber.
 • Programmer og underholdning som downloades:
  Som privatperson skal du betale dansk moms af computerprogrammer, musik, webhosting og lignende, som du køber uden for EU. Det er sælgeren, der skal opkræve momsen.
 • Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (læs mere på stoppiratkopiering.dk).

Varens vej til dig

Transportøren opkræver moms, told og særlige afgifter - og et gebyr

Transportøren, dvs. virksomheden som transporterer varerne til dig, beregner og opkræver moms, told og særlige afgifter. Ofte vil transportøren opkræve et gebyr i forbindelse med beregningen. SKAT har ikke indflydelse på gebyret eller dets størrelse. Du kan ikke selv betale direkte til SKAT, når dine varer transporteres med post eller et andet kurerfirma.

Moms af varer, du køber uden for EU

Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kr., og varerne sendes fra et land uden for EU. Når du beregner, hvor meget du har købt for, skal du ikke regne fragten med. Du skal betale moms af hele beløbet - også fragten.

Eksempel: Moms ved køb af bøger i USA

Du køber bøger på en hjemmeside i USA og betaler 50 dollars for bøgerne og 10 dollars for fragt. Her skal du betale moms, fordi bøgerne koster over 80 danske kroner (50 dollars omregnet til danske kroner giver cirka 275 kroner)

Den moms, du skal betale, udregnes af prisen for bøgerne og beløbet for fragt. Det vil sige, at du betaler 25 procent i moms af 50 + 10 dollars. I alt skal du derfor, omregnet til danske kroner, betale 82 kroner i importmoms.

Transportøren opkræver beløbet hos dig og afregner det senere med SKAT. Derudover kan transportøren kræve et gebyr for at momsbehandle din vare. Dette gebyr har ikke noget med SKAT at gøre. Hvis du ved en fejl ikke er blevet opkrævet moms, skal du ringe til SKAT på 72 22 18 18, som vil sørge for opkrævningen.

Told af varer, du køber uden for EU

Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kr., og varerne sendes fra et land uden for EU. Når du beregner, hvor meget du har købt for, skal du ikke regne fragten med. Du skal betale told af hele beløbet - også fragten.

Toldsatsen afhænger af, hvilken vare du har købt. Du kan finde toldsatser for alle varer i toldtariffen, men den kan være svær at finde rundt i. Derfor anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 72 22 18 18 og taster 9, så vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige sats.

Toldtariffen

Eksempler på toldsatser for populære varer:

 

Varer Vejledende toldsats
Beklædningsgenstande, fx cowboybukser, t-shirts, jakker og sportstøj 12 procent (generelt)
Bærbare computere (laptop), tablets (fx Ipads), mobiltelefoner og smartphones 0
Musik cd'er og dvd'er 3,5 procent
Bøger 0
Smykker af platin, guld og sølv 2,5 procent

Eksempel: Told og moms ved køb en GPS fra Kina

Eksemplet her viser, hvad du skal betale i told og moms, hvis du på internettet køber en GPS hos et firma i Kina og får den sendt til Danmark. I eksemplet har vi brugt en kurs for dollars på 5,60 og en pris for en GPS på 250 dollars. Vi har brugt de almindelige principper for afrunding ved toldbehandling:

Prisen for en GPS (250 x 5,60), kr. 1400,00
Fragt, kr. 160,00
Samlet værdi, du skal betale told af (toldværdien), kr. 1560,00
   

Toldsatsen for en GPS er 3,7 procent
Tolden af GPS'en er 3,7 procent af 1560,00 kr., kr.

58,00
Du skal betale dansk moms af toldværdien og tolden
(25 % af 1560,00 + 58,00), kr.
404,50
    
Du skal i alt betale i told, kr. 462,50

Særlige afgifter af varer, du køber uden for EU

Når du køber eksempelvis spiritus, kaffe, slik, emballage og batterier på nettet, skal du betale særlige afgifter (punktafgifter).

Varer, du skal betale særlige afgifter af

Hvis du ved en fejl ikke er blevet opkrævet told, skal du ringe til SKAT på 72 22 18 18, som vil sørge for opkrævningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?