Momsvejledningen 2012-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.
Begreber
Forkortelser
Expand Afsnit A IndledningAfsnit A Indledning
Expand Afsnit B MomsområdetAfsnit B Momsområdet
Expand Afsnit C Momspligtige personerAfsnit C Momspligtige personer
Collapse Afsnit D Momspligtige transaktionerAfsnit D Momspligtige transaktioner
D.1 Generelt
D.2 Leverancer mod vederlag
Expand D.3 Andre momspligtige leverancerD.3 Andre momspligtige leverancer
Expand D.4 Andre momspligtige transaktionerD.4 Andre momspligtige transaktioner
D.5 Byggeri for egen regning
Expand D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8
D.7 Offentlige institutioners leverancer § 9
D.8 Overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande § 10
Expand D.9 ErhvervelserD.9 Erhvervelser
D.10 Indførsel § 12
Collapse D.11 FritagelserD.11 Fritagelser
Expand D.11.1 Sundhedssektoren § 13, stk. 1, nr. 1D.11.1 Sundhedssektoren § 13, stk. 1, nr. 1
D.11.2 Social forsorg og bistand § 13, stk. 1, nr. 2
Expand D.11.3 Undervisnings- og  kursusvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 3D.11.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 3
D.11.4 Foreninger § 13, stk. 1, nr. 4
Expand D.11.5 Sportsaktiviteter og arrangementer § 13, stk. 1, nr. 5D.11.5 Sportsaktiviteter og arrangementer § 13, stk. 1, nr. 5
D.11.6 Kulturelle aktiviteter § 13, stk. 1, nr. 6
D.11.7 Kunstnerisk virksomhed § 13, stk. 1, nr. 7
Expand D.11.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 8D.11.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 8
Expand D.11.9 Levering af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 9D.11.9 Levering af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 9
D.11.10 Forsikringsvirksomhed mv. § 13, stk. 1, nr. 10
D.11.11 Finansielle aktiviteter § 13, stk. 1, nr. 11
D.11.12 Lotterier og lign. samt spil om penge § 13, stk. 1, nr. 12
D.11.13 Post Danmarks tjenesteydelser § 13, stk. 1, nr. 13
D.11.14 Levering af frimærker mv. § 13, stk. 1, nr. 14
D.11.15 Personbefordring § 13, stk. 1, nr. 15
D.11.16 Rejsebureauvirksomhed mv. (ophævet)
D.11.17 Bedemandsvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 16
D.11.18 Velgørende arrangementer § 13, stk. 1, nr. 17
D.11.19 Genbrugsbutikker med almennyttige formål § 13, stk. 1, nr. 18
D.11.20 Selvstændige grupper af personer § 13, stk. 1, nr. 20
D.11.21 Investeringsguld
D.11.22 Velgørende foreninger § 13, stk. 1, nr. 21
D.12 Salg af virksomhedens driftsmidler mm. § 13, stk. 2
Expand Afsnit E  Stedet for momspligtige transaktionerAfsnit E Stedet for momspligtige transaktioner
Expand Afsnit F Momspligtens indtrædenAfsnit F Momspligtens indtræden
Expand Afsnit G MomsgrundlagetAfsnit G Momsgrundlaget
Afsnit H Momssatsen § 33
Expand Afsnit I MomsfritagelserAfsnit I Momsfritagelser
Expand Afsnit J FradragAfsnit J Fradrag
Expand Afsnit K Momsgodtgørelse § 45Afsnit K Momsgodtgørelse § 45
Expand Afsnit L Betalingspligtige personerAfsnit L Betalingspligtige personer
Expand Afsnit M Registrering §§ 47-51Afsnit M Registrering §§ 47-51
Expand Afsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
Expand Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56
Expand Afsnit P Angivelse, indberetning og betalingAfsnit P Angivelse, indberetning og betaling
Expand Afsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauerAfsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauer
Expand Afsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterAfsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Expand Afsnit S Andre særlige bestemmelserAfsnit S Andre særlige bestemmelser
Expand Afsnit T KontrolbestemmelserAfsnit T Kontrolbestemmelser
Afsnit U Særordning for elektroniske ydelser § 66
Expand Afsnit V StraffebestemmelserAfsnit V Straffebestemmelser
Afsnit X Eftergivelse og henstand
Expand Afsnit Y IkrafttrædelsesbestemmelserAfsnit Y Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 af merværdiafgiftsloven
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006
Emneregister

 

Momsvejledningen 2012-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.11.12 Lotterier og lign. samt spil om penge § 13, stk. 1, nr. 12