Momsvejledningen 2012-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.
Begreber
Forkortelser
Expand Afsnit A IndledningAfsnit A Indledning
Expand Afsnit B MomsområdetAfsnit B Momsområdet
Expand Afsnit C Momspligtige personerAfsnit C Momspligtige personer
Collapse Afsnit D Momspligtige transaktionerAfsnit D Momspligtige transaktioner
D.1 Generelt
D.2 Leverancer mod vederlag
Expand D.3 Andre momspligtige leverancerD.3 Andre momspligtige leverancer
Collapse D.4 Andre momspligtige transaktionerD.4 Andre momspligtige transaktioner
D.4.1 Generelt
Collapse D.4.2 UdtagningD.4.2 Udtagning
D.4.2.1 Udtagning af varer § 5, stk. 1
D.4.2.2 Udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål § 5, stk. 2
D.4.2.3 Udtagning af ydelser til privat formål mv. § 5, stk. 3
D.4.2.4 Udtagning af varer og ydelser ved byggeri mv. § 5, stk. 4
D.5 Byggeri for egen regning
Expand D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8
D.7 Offentlige institutioners leverancer § 9
D.8 Overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande § 10
Expand D.9 ErhvervelserD.9 Erhvervelser
D.10 Indførsel § 12
Expand D.11 FritagelserD.11 Fritagelser
D.12 Salg af virksomhedens driftsmidler mm. § 13, stk. 2
Expand Afsnit E  Stedet for momspligtige transaktionerAfsnit E Stedet for momspligtige transaktioner
Expand Afsnit F Momspligtens indtrædenAfsnit F Momspligtens indtræden
Expand Afsnit G MomsgrundlagetAfsnit G Momsgrundlaget
Afsnit H Momssatsen § 33
Expand Afsnit I MomsfritagelserAfsnit I Momsfritagelser
Expand Afsnit J FradragAfsnit J Fradrag
Expand Afsnit K Momsgodtgørelse § 45Afsnit K Momsgodtgørelse § 45
Expand Afsnit L Betalingspligtige personerAfsnit L Betalingspligtige personer
Expand Afsnit M Registrering §§ 47-51Afsnit M Registrering §§ 47-51
Expand Afsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
Expand Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56
Expand Afsnit P Angivelse, indberetning og betalingAfsnit P Angivelse, indberetning og betaling
Expand Afsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauerAfsnit Q Byggeri - motorkøretøjer - rejsebureauer
Expand Afsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterAfsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Expand Afsnit S Andre særlige bestemmelserAfsnit S Andre særlige bestemmelser
Expand Afsnit T KontrolbestemmelserAfsnit T Kontrolbestemmelser
Afsnit U Særordning for elektroniske ydelser § 66
Expand Afsnit V StraffebestemmelserAfsnit V Straffebestemmelser
Afsnit X Eftergivelse og henstand
Expand Afsnit Y IkrafttrædelsesbestemmelserAfsnit Y Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 af merværdiafgiftsloven
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006
Emneregister

 

Momsvejledningen 2012-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.4.2.3 Udtagning af ydelser til privat formål mv. § 5, stk. 3

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.4.3.4.